Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar B

Jezus, wie ben Je toch?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag eerst of de kinderen begrijpen waarom Jezus boos wordt op Petrus. Hopelijk komt er een antwoord waarin voorkomt dat Jezus niet wil zijn wat Petrus zegt dat Hij is. Is dat niet zo, houdt dan eerst een korte inleiding:

'Het gaat in het verhaal om de ware identiteit van Jezus. Wie is Hij? Petrus komt dicht in de buurt. Hij ziet dat Jezus de Messias is, de Gezalfde. Het probleem is, dat Petrus bij het begrip Gezalfde andere verwachtingen heeft dan Jezus. Petrus denkt dat de Gezalfde een sterke koning zal zijn, die de Romeinen uit het land zal wegjagen. Maar Jezus wil juist een dienende, geweldloze koning zijn. Dat veroorzaakt een stevige botsing.'

Vraag aan de kinderen of ze het kennen dat iemand tegen hen zei: ”Dat doet x wel even voor jou.” Denk aan een leerkracht die tegen een kind zegt dat een ander kind wel even zal assisteren bij een opdrachtje, aan een ouder die tegen een kind zegt dat het oudere broertje of zusje wel even zal helpen, of iemand die er vanzelfsprekend vanuit gaat dat een kind wel even een boodschap wil doen voor een oudere buur. Ook een vriendje kan je uitdagen en van jou verwachten dat jij iets doet, wat je niet durft.

Het is vervelend als mensen iets van je verwachten wat je niet waar kunt maken. Misschien is het nog wel vervelender als men iets van je verwacht wat je niet waar wilt maken omdat het ingaat tegen wie je wilt zijn. Als er bijvoorbeeld van je wordt verwacht dat je mee pest terwijl je niet wilt pesten. Of als er van je wordt verwacht dat je voetballen leuk vindt terwijl jij meer van ballet houdt. Vraag of de kinderen hier ook ervaring mee hebben? Kunnen ze voorbeelden geven? Wie of wat zouden ze zeker niet willen zijn?

jezus gezichten2Jezus wil dienen, niet heersen. Verzamel voorbeelden met de kinderen van hoe Hij dit deed. Hoe ging Hij met zijn leerlingen om? Hoe ging Hij met zijn tegenstanders om? Hoe verliep zijn gesprek in de woestijn, toen Hij werd beproefd door de duivel? Geef alle kinderen tenminste twee groene en twee rode post-it blaadjes. Laat ze op de groene post-it de dingen schrijven die Jezus graag wilde doen. Op de rode schrijven ze wat Jezus beslist niet wilde doen. Plak ze op de afbeelding rond Jezus, de rode links en de groene rechts.
Zo hebben we Jezus toch wat beter leren kennen.

Luister dan samen naar het lied ‘Vertel me eens’ van Elly en Rikkert dat u vindt bij de Extra's.

 

Artikelen in dit thema Vierentwintigste zondag door het jaar B