Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar B

Jezus, wie ben Je toch?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Is Jezus de Messias die we verwachten?

Is Jezus de Messias die we verwachten? Dat was een grote vraag voor de Joden. Eeuwenlang al wachten ze op de Gezalfde, de door God gezondene die het volk zou redden uit alle nood. En de nood was groot in Israël aan het begin van de jaartelling. De Romeinen heersten met harde hand. Kruisiging van opstandige verzetsmensen was aan de orde van de dag. Er werden hoge belastingen gevraagd voor de gewoonste dingen. Maar wat de Joden misschien nog wel veel erger vonden, de Romeinen hadden geen enkel respect voor hun godsdienst. Ze sloegen munten met de afbeelding van de keizer die ze vereerden als een god en daarmee moest men betalen. Ze hadden geen respect voor het huis van God, de tempel en plaatsten daar hun eigen beelden in. Ze bemoeiden zich met de benoeming van de hogepriester. Alle reden toch voor God om in te grijpen door een Messias te zenden die deze heidense vijand zou verslaan.
En dan komt er iemand met gezag en charisma. Iemand waar het volk achteraan loopt. Iemand die wonderen doet uit naam van God. Hij zou toch heel goed deze Messiaanse taak kunnen vervullen?

jezus petrusVoor ons is het heel gewoon dat Jezus kwam om op een andere manier Messias te zijn, Gods uitverkoren Zoon. Maar voor zijn leerlingen moet het een harde en onverwachte les zijn geweest dat deze Messias zo anders was als zij zich hadden voorgesteld. Zo kwetsbaar, zo nederig, zo dienend. De naar menselijke maatstaven zeer begrijpelijke en zelfs sympathieke reactie van Petrus is in onze ogen dan ook niet zo afkeurenswaardig.
Toch reageert Jezus ongewoon fel. Hij noemt Petrus zelfs satan. Satan betekent in het Hebreeuws ‘tegenstander’. Petrus stelt zich, hoe aardig hij het misschien ook bedoelt, op aan de kant van de tegenstander van God als hij Jezus ervan probeert te weerhouden zijn lijden op zich te nemen. Het is immers Jezus' taak om ons te leren dat God niet werkt met macht en geweld, maar met liefde. En dat die liefde sterker is dan de dood.

Namen voor Jezus
Jezus heeft vele namen en aanspreektitels. Hieronder enkele daarvan:
Heer, Heilige, Goede Herder, Waarheid, Woord, Weg, Eniggeboren Zoon, Broeder, Vriend, Beminde Zoon, Mensenzoon, Rabbi, Meester, Messias/Christus/ Gezalfde, Redder van de wereld, God, Brood des levens, Verlosser, Lam Gods, Lijdende Godsknecht, Koning, Opgestane.

namen jezus woordcloud

 

 

 Artikelen in dit thema Vierentwintigste zondag door het jaar B