Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfentwintigste zondag door het jaar B

Leren van een kind

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De eersten en de laatsten

De leerlingen hebben in deze lezing al door dat Jezus de Messias is. Ze verwachten heel veel van Jezus. Jezus wil de leerlingen dus niet leren dat Hij de Messias is, maar Hij wil hun verwachtingen bijstellen. Daarom gebruikt Hij niet het woord Messias maar het woord Mensenzoon. Door Zichzelf mens te noemen maakt Hij zich gelijk aan de mens. Hij is niet beter. Hij komt niet om andere mensen te verslaan of te verjagen. Nee, Hij is gekomen om als mens te sterven. Daarmee past Hij zijn eigen leer letterlijk toe. Hij is geen koning op een hoge troon, Hij is een gevangene die zal worden gedood.

Jezus probeert de leerlingen ook gerust te stellen. Hij zal sterven, maar ook opstaan. Deze boodschap wordt alleen op dit moment nog niet goed begrepen door de leerlingen. De leerlingen zijn bang voor wat er gaat komen. Dit is niet wat ze verwachten van Jezus.

De eersten en de laatsten
kindinmiddenDe ruzie over wie de belangrijkste onder de leerlingen is, zien we vaker terug in de Evangeliën. Wanneer u zich voorstelt dat de leerlingen op dit moment zich nog vastklampen aan het idee dat Jezus een koning wordt, dan is het geen gekke gedachte. De groepsdynamiek speelt haar onvermijdelijke rol. De leerlingen waren nog bezig met wie de machtigste zou worden; dan is ‘wie zou er aan de rechter hand van de koning zal staan’ een zeer menselijke vraag.
Je als bediende opstellen, als dienaar en daarbij als laagste van de laagsten, is iets dat vraagt dat zij anders naar Jezus en de werkelijkheid gaan kijken.

Kind
Jezus neemt een kind om duidelijk te maken waar het Hem om gaat: De vraag is niet wie de belangrijkste is, of de grootste, de vraag is wie in het centrum van de kring, in het centrum van de aandacht staat – een kind! – en wie bereid is deze kleine, onaanzienlijke mens in Jezus’s Naam op te nemen.

 

 

 

 Artikelen in dit thema Vijfentwintigste zondag door het jaar B