Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijftiende zondag door het jaar B

Wandelen met God

zondag 14 juli 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Mensen van de Weg

Het op pad gaan hoort bij het Christendom. Niet voor niets zegt Jezus over zichzelf ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Uit het boek Handelingen van de Apostelen blijkt duidelijk dat de eerste christenen zich ‘Aanhangers van de Weg’ noemden. Als Saulus, de latere Paulus, christenen wil vervolgen in Damascus, vraagt hij toestemming om de aanhangers van de Weg die hij zal aantreffen, gevangen te mogen nemen en mee te voeren naar Jeruzalem. Daar ook zien we dat de Joodse autoriteiten spreken over ‘de Weg’ en dat men dan kennelijk weet wie daarmee bedoeld worden. Als Paulus inmiddels christen is geworden en hij zich moet verantwoorden voor de overheid, staat er: ‘Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij [mijn aanklagers uit Jeruzalem] een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat’ (Handelingen 24.14).

Pelgrimage

Op weg zijn is een behoefte van iedere mens. Het is een diep verlangen om op weg te gaan en nieuwe plaatsten te leren kennen. De weg die je voeten gaan, opent ook de weg die je ziel heeft te gaan. Een ervaren pelgrim schrijft op zijn website:

santiago merkteken“Als pelgrim onderweg geef je zekerheden op, je geeft je over aan de weg. Je bent afhankelijk van de elementen en van de mensen die je pad kruisen. Ik heb onderweg veel goedheid ervaren. Die ervaren goedheid, de ervaringen in de natuur en de confrontaties met mijzelf waren voor mij het meest indrukwekkend. Deze ervaringen maken mijn alledaagse zorgen, en zeker ook het materiële, betrekkelijker. Deze tochten werkten voor mij verdiepend waardoor ik vandaag anders in het leven sta. Wandelen laat mijn ziel spreken! In het kader van mijn opleiding tot geestelijk begeleider interviewde ik zesentwintig pelgrims over hoe wandelen hun ziel deed spreken.” Klik op de link voor meer informatie over wandelen met geestelijke begeleiding. http://zielgaattevoet.nl/mijn-achtergrond/

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Vijftiende zondag door het jaar B