Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag door het jaar B

Een geheime genezing

zondag 11 februari 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Messiasgeheim

De lezing van deze week sluit aan op die van de afgelopen twee weken. In de synagoge dreef Jezus een kwade geest uit, en daarna genas Hij de schoonmoeder van Simon. Nog diezelfde avond werden er vele zieken bij Hem gebracht. Hij besluit dan door te reizen. 
In de lezing in Marcus 1,40-45 is Jezus inmiddels aan het rondtrekken. Hij is bekend geworden, en mensen komen naar Hem toe.

Melaatse

genezing melaatse rembrandtDe eerst die naar Jezus toe komt in dit Evangelie is een melaatse man. Dat deze man niet wordt gebracht is geen verrassing. Hij heeft namelijk last van huidvraat of melaatsheid zoals nog in de oudere vertalingen staat. Een zeer besmettelijke ziekte die van buiten goed zichtbaar was. In de tijd van Jezus werd er nog gedacht dat zulke ziektes een weerspiegeling was van de binnenkant. Deze man werd dan ook zeer waarschijnlijk verstoten en had geen familie of vrienden om hem te brengen, je kon hem niet tegen komen in de synagoge, hij was waarschijnlijk niet welkom.

Deze man overtreedt hier dus de regels door bij Jezus te komen, maar tegelijkertijd is hij zeer fatsoenlijk. Hij kiest ervoor om geen genezing te eisen, of zich op te dringen. Hij knielt voor Jezus neer en zegt dat de keuze aan Hem is. Als Jezus het wil, dan kan Hij hem genezen. Dit raakt Jezus. En Jezus doet wat geen ander zou doen in die tijd. Hij raakt hem aan.

Messiasgeheim

Vervolgens zien we een andere Jezus, een strenge Jezus. Hij stuurt de man weg en met de opdracht hier niet over te spreken maar een offer te brengen. Dit is omdat zo de regels van God zijn. Huidvraat wordt in het Oude Testament verbonden aan zondige mensen, en God gebruikt het daar dan ook als straf. Jezus is niet gekomen om de regels van God te verwerpen, Hij is niet gekomen om deze regels op te heffen. Hij is gekomen om de goede boodschap te brengen. Daarom mag deze man er ook niet over spreken. Jezus is er niet om wonderen te verrichten, maar als overal alleen maar verhalen de ronde doen over wonderen, dan valt zijn boodschap in het niet.
De geheimhouding heeft ten doel om de focus op de Blijde Boodschap die Jezus wil verkondigen te houden.
(Zie ook de achtergrondinformatie bij de vijfde zondag door het jaar B.)

 

Artikelen in dit thema Zesde zondag door het jaar B