Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar B

Houd van elkaar!

zondag 9 mei 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Dienaren en vrienden

Jezus praat hier tegen zijn leerlingen vlak voor Hij aan het kruis wordt gehangen. Hij neemt afscheid en geeft de leerlingen nog een hele belangrijke regel mee,  ‘Houd van elkaar’. Dit lijkt misschien een gemakkelijke regel. Bij Jezus is de uiterste consequentie van dit ‘houden van’ dat je bereid bent om voor de ander te sterven. Als we eerlijk kijken voor hoeveel mensen wij zelf bereid zouden zijn te sterven dan is deze groep eigenlijk niet zo heel groot.
Veel van Jezus’ leerlingen hebben zich aan deze belofte hebben gehouden. Ze zijn gestorven voor het geloof in Jezus.

cross love

Heel belangrijk is dat Jezus hier zegt dat de leerlingen meer voor Hem betekenen dan wij bij het woord leerling zouden veronderstellen.
In deze lezing wordt gesproken over dienaren, dit is een bewust keuze. Het woord zou ook vertaald kunnen worden als slaaf. Deze vertaling heeft echter een hele negatieve klank. Maar of er nu gekozen wordt voor leerling, dienaar of slaaf, de betekenis in dit verhaal blijft hetzelfde. Jezus zou bij slaven, leerlingen en dienaren boven de ander staan. De gelijkheid die Hij aangeeft door het woord vriend te gebruiken is er een die wij niet vaak tegen komen in de Bijbel. Hiermee geeft Jezus aan dat de leerlingen er klaar voor zijn. Dat zij zijn gelijke geworden zijn. Een slaaf kan de opdracht krijgen te sterven voor zijn meester. In de tijd van Jezus was dat niet iets wat je als slaaf kon weigeren. Door het woord vriend te gebruiken, wordt alles wat de leerlingen later gedaan hebben een volledig vrije keuze van henzelf.

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar B