Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesentwintigste zondag door het jaar B

Wie hoort erbij?

zondag 26 september 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wie hoort erbij? Wie de juiste keuzes maakt

jezus discipelenDe leerlingen van Jezus willen duidelijkheid: wie er wel en niet bij horen. Maar Jezus draait deze voorstelling van zaken helemaal om; wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat schept enorm veel ruimte. Jezus maakt met een beeld duidelijk wat Hij hier zeggen wil. Zelfs wanneer iemand je alleen maar een beker water geeft omdat je bij Jezus hoort zal het loon hem niet ontgaan.
Met dit eenvoudige voorbeeld laat Jezus zien wat de boodschap van zijn Evangelie is: het gaat erom om door je daden mee te werken aan het Rijk van God.

Het gaat in deze evangelielezing over kwetsbare mensen, dat wil zeggen over iedereen die met moeite en twijfel aanwezig is binnen de geloofsgemeenschap. Het gaat er niet over tot welke groep iemand behoort, of iemand ingeschreven is in de kerk, of iemand wel diploma's heeft, de juiste papieren heeft behaald. Het gaat erom dat we samenwerken aan het Rijk van God.

Het moge duidelijk zijn dat deze tekst geen pleidooi voor zelfverminking is, om handen en voeten af te hakken en ogen uit te rukken. Maar het is wel een dringend appel om onszelf te veranderen daar waar dat mogelijk en nodig is. Die - moeilijke - verandering gebeurt vooral door dingen te laten, door iets niet meer te doen. Niet meewerken aan dingen die mensen beschadigen, niet gaan naar plaatsen waar leed wordt berokkend. Niet kijken naar dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is een doorlopende oefening in zelfdiscipline.

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Zesentwintigste zondag door het jaar B