Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Bij een spiegelspelletje spelen twee kinderen die tegenover elkaar staan, dat de één de spiegel is, waarin de ander kijkt.

Bij een spiegelspelletje spelen twee kinderen die tegenover elkaar staan, dat de één de spiegel is, waarin de ander kijkt.

elkaar nadoenDeel de kinderen in groepjes van twee.
Vraag de kinderen tegenover elkaar te gaan staan.
Eén kind speelt dat hij/zij het spiegelbeeld is van het andere kind dat zogenaamd voor de spiegel staat.
Het kind dat het spiegelbeeld is doet alles precies na wat het andere kind doet, qua beweging en mimiek. Alleen bewegingen mogen worden nagedaan, er is geen geluid (want een spiegel praat niet terug).

Na 1-2 minuten wisselt u. Tip: gebruik een gong of klap in de handen.
Dit spel kunt u herhalen door steeds andere duo’s te maken.

TIP: indelen van kinderen kan heel leuk door twee kaartenspellen te nemen en, afhankelijk van het aantal kinderen dubbele kaarten uit de spellen te nemen. Laat ze een kaart trekken of deel de kaarten uit. De kinderen met de zelfde kaart vormen een duo.