Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar C

Dankbaarheid

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Melaatsen

Ambro Bakker s.m.a. schreef over dit verhaal van de tien melaatsen:
‘Jezus geneest tien melaatsen. Hij is geen dokter, geen kwakzalver. Hij beschikt alleen over het medicijn van de liefde. Want alleen de liefde, zegt Jezus, helpt mensen weer op weg. Alleen de liefde haalt mensen uit hun isolement. Diegene die liefheeft, is tot wonderen in staat, kan zelfs bergen verzetten.'

Eén mens keert terug: een Samaritaan nog wel, een gastarbeider, een vreemdeling.
De enige die correct handelt, komt hier niet eens vandaan!
De Syriër Naäman uit de eerste lezing en de Samaritaan uit het Evangelie, behoren niet tot het uitverkoren volk, maar zij mogen toch ervaren dat er van God een genezende kracht uitgaat.
Naäman neemt wat grond mee om zijn genezing blijvend te gedenken, want het is de God van Israël die hem weer vaste grond onder de voeten heeft gegeven.
Oude Testament, 2 Koningen 5,17:
Toen zei Naäman: “Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee, zoveel als een koppel muildieren kan dragen, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen, dan aan de Heer alleen.”

Melaatsheid
Soms wordt melaatsheid vereenzelvigd met lepra van onze tijd. Lepra is tegenwoordig goed te genezen met de juiste medicijnen. De grootste ellende van een melaatse was niet slechts zijn ziekte, maar dat hij door iedereen gemeden werd.
In onze westerse wereld bestaat melaatsheid dus niet meer. Hoewel? Elk mens heeft in z'n lichaam, zelfs diep in ons hart, afgestorven plekken die gevoelloos geworden zijn voor prikkels van buiten. Melaatsheid van hart. Het zijn dode en gevoelloos geworden harten, soms zelf in staat van ontbinding, als we weer eens 'n rotstreek hebben uitgehaald.
Maar pas als je van je blindheid genezen bent, krijg je oog voor de noden van de ander.
Pas als je van je doofheid genezen bent, hoor je weer de vragen van de ander.
Pas als je genezen bent van je verlamdheid gedraag je je niet meer als een lammeling.
Pas als je in het leven niet vatbaar meer bent voor de dood,
kun je voor anderen een gids ten leven zijn.

Artikelen in dit thema Achtentwintigste zondag door het jaar C