Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar C

Dankbaarheid

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Wat is dankbaarheid?

Open met de kinderen in een kring, heet iedereen welkom en zeg dat u dankbaar bent dat ze allemaal weer gekomen zijn. 
In het midden van de kring staat een kaars; er ligt een afbeelding bij van een biddende vrouw.

dankbaarheid5Steek een kaars aan, als teken dat God in ons midden is.

Bid dan het openingsgebed. Daarin komt het woord ‘dankbaar’ al voor.
Vraag na het openingsgebed waarom ze denken dat deze vrouw knielt en bidt.
Misschien komen de kinderen zelf ook op het woord 'dankbaar' of 'dankbaarheid'.
Praat even kort over dat woord. Wat betekent het eigenlijk?

Dan volgt het verhaal uit de Bijbel.

Artikelen in dit thema Achtentwintigste zondag door het jaar C