Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar C

Dankbaarheid

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In het kringgesprek kan gekeken worden hoeveel de kinderen van het verhaal begrepen hebben.
Praat eerst kort over het aanraken en de wonderen die Jezus doet. Herkennen de kinderen het dat als iemand je aanraakt, je dan beter wordt? Breng zo nodig het voorbeeld in van een vader of moeder die een kus geeft op de zere knie, of die maakt dat je buikpijn overgaat, door de handen op je buik te leggen.
Vraag de kinderen hoe ze zich voelen als dat gebeurt en buig het gesprek zo naar de dankbaarheid.
Begrijpen zij ook waarom die man uit het verhaal zo dankbaar was? Wat doe je als je dankbaar bent? (iemand bedanken, zeggen dat je blij bent, een cadeautje geven)
Zou Jezus teleurgesteld zijn dat er maar één van de tien terugkwam om Hem te bedanken? Waarom wel, of waarom niet?

Maak de overgang naar waar de kinderen zelf dankbaar voor zijn. Bij de Extra’s vind u informatie over ‘het trainen van dankbaarheid’. Niet alles is vanzelfsprekend. Met kinderen kan geoefend worden in zó naar hun leven te kijken dat het een gave, een geschenk is. Wie zich dat realiseert krijgt al snel een gevoel van dankbaarheid wanneer er iets goeds of iets moois gebeurt. De kunst is het te herkennen, te benoemen en er ruimte aan te geven.
Begin met de kinderen zo’n training in dankbaarheid. Sta stil bij het niet vanzelfsprekende in hun leven, en alle kleine mooie dingen die gebeuren.
Vraag dan of de kinderen iets weten om dankbaar voor te zijn.
Neem hier de tijd voor en probeer de kinderen tot iets substantieels te brengen.

dankbaarheid3Geef hen daarna papier en pennen, kleurpotloden of verf.
Vraag de oudere kinderen vervolgens om een gebed te maken. Ze kunnen beginnen met de zin:
God, ik ben zo blij met.... of God, ik ben dankbaar voor....
Help hen dan met het uitwerken.

De jongere kinderen kunt u vragen om dat wat zij genoemd hebben te tekenen. Een mooi voorbeeld van tekeningen en dingen om dankbaar voor te zijn, vindt u bij de Extra's in een kort Youtubefilmpje.

U kunt er ook voor kiezen om met alle kinderen samen een lied te schrijven op de tekst van het bekende liedje Dank U voor deze nieuwe morgen. Kijk bij de Extra's voor het oorspronkelijke lied. Sluit de kinderwoorddienst af met het slotgebed en het zingen van uw eigen lied, of vraag of het bij terugkomst in de kerk door de kinderen gezongen kan worden. 

Artikelen in dit thema Achtentwintigste zondag door het jaar C