Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag door het jaar C

Lucas vertelt aan Theofilus

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Week van gebed voor de eenheid

week gebed eenheidDeze week is het anders dan anders. De derde week van januari staat in het hele land in het teken van de Oecumene. Al meer dan honderd jaar wordt dan ‘De week van gebed voor de eenheid voor de christenen’ gevierd. Overal in Nederland zijn er op deze zondag oecumenische vieringen; een viering waarin men bidt om eenheid onder christenen; eenheid in de wereld. Ieder jaar is het een ander land dat de viering voorbereidt. Via de Raad van Kerken Nederland krijgen de gemeentes en de parochies het materiaal voor een speciale viering.

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. 

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. 

Materiaal voor een kinderwoorddienst bij deze Oecumenisch viering komt van de Raad van Kerken en is te vinden via onderstaande link:
https://www.raadvankerken.nl/fman/10506.pdf

Ook is er materiaal in het Kinderwerkpakket 2018 https://www.raadvankerken.nl/fman/10508.pdf

Artikelen in dit thema Derde zondag door het jaar C