Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar C

Zet je deur open!

Jezus bij de Samaritanen

Het evangelie van vandaag luidt een nieuwe fase in het evangelie van Lucas in: het 'grote reisverhaal', de beschrijving van Jezus' reis naar Jeruzalem. De vorige zondagen stonden in het teken van de voorspelling van zijn naderend lijden en dood. Maar nog steeds lijken de leerlingen het niet te begrijpen. Ondanks dat Jezus weet wat Hem te wachten staat, gaat Hij vastbesloten op weg. Hij trekt door Samaria en komt bij een dorp waar hij vijandig wordt benaderd.

samaritanen 1920Joden en Samaritanen kenden godsdienstige geschillen. Samaritanen waren mensen uit verschillende volken, die, nadat de Israëliten in ballingschap gingen het land binnen werden gebracht om hen te vervangen. Het volk dat ontstond had verschillende gelovige praktijken van joden en heidenen vermengd. Samaritanen hadden hun eigen tempel op de berg Gerizim bij Sichem gebouwd. Joden beschouwden Samaritanen als onrein en hun eredienst in Sichem als onwettig. Hoewel de Samaritanen wel de God van de Oude Testament vereerden, en zij de vijf boeken van Mozes (de eerste vijf boeken uit onze bijbel) als heilige Schrift beschouwden. Wanneer Jezus door Samaria trekt, reist Hij door vijandig land. De Samaritanen willen Jezus dan ook niet ontvangen.

Maar Jezus wil niets liever dan ook hen de Blijde Boodschap vertellen. Op de ondervonden vijandigheid wordt door de leerlingen Jakobus en Johannes gereageerd met wraakgevoelens, geheel in de lijn van hun joodse traditie. Ze vragen Jezus ‘vuur uit de hemel af te roepen dat hen zal verteren’. Jezus berispt niet de Samaritanen, maar zijn eigen leerlingen: ook zij leven met vooroordelen. Maar Jezus is gekomen om te redden niet om te vernietigen.

Daarbij is iedereen welkom om mee te doen. Verkonidigen van het Rijk Gods wil van geen uitstel horen. Dat is van het allergrootste belang. Niet achterom kijken of druk zijn met zaken die niet van belang zijn, maar werken aan het Rijk Gods, daar gaat het om. Geen mooi geruststellend verhaal, maar een profetische boodschap.

 

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar C