Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar C

Zet je deur open!

zondag 26 juni 2022

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

De deur voor iemand open zetten

Leg op de (kijk)tafel of op de grond een aantal uitgeknipte voetstappen. Zet er een kaars bij. Vraag de voorganger in de kerk de kinderen een sleutel mee te geven op het moment dat ze naar hun eigen kinderwoorddienstruimte gaan. Vraag de kinderen in een kring te gaan zitten. Steek de kaars aan en leg de sleutel erbij.
Vraag de kinderen te beschrijven wat ze zien. Kunnen ze bedenken wat deze dingen met elkaar te maken hebben?
Met het symbool van de sleutel kunt u het Evangelie van deze zondag inleiden.

De sleutel staat symbool voor ‘de deur voor iemand open zetten’. Als je je deur voor iemand open zet, noemen we je gastvrij. Jezus vraagt ons de deur ook open te zetten voor Hem. Hij wil dat je Hem binnenlaat en Hem volgt en Hem vertrouwt.
De sleutel betekent vandaag nog iets meer. Jezus vraagt van je, dat je je oude huis voorgoed afsluit en met Hem mee gaat, het onbekende tegemoet. Dat zijn de voetstappen die op weg gaan naar een toekomst met Jezus. voetstappen

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar C