Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar C

Zet je deur open!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 9,51-62

De bijbelvertelling uit het Evangelieboek voor kinderen en uit de Bijbel in Gewone Taal zijn goed te begrijpen voor wat oudere kinderen.
Voor de kleinere kinderen kan gekozen worden voor de navertelling.

Het Bijbelverhaal naar het evangelie van Lucas 9,51-62 is overgenomen uit Midden Onder U, 2013, kinderkatern bij Liturgiekatern Tot uw Dienst, 48e jaargang, nr 5 blz 8.

Welkom zijn

Op een keer was Jezus met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg kwamen ze langs een dorp. Jezus' leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus daar niet welkom was en ze zeiden:
"Zullen we zeggen dat U vuur laat komen dat ze allemaal zal vernietigen?"
Maar Jezus keek hen alleen maar aan en liep door.
jezus volgen2Even later kwam een man op Jezus af die tegen Hem zei: "Ik wil U volgen, waar U ook naar toe gaat.” Jezus zei tegen hem: "Weet wat je doet, want Ik ben lang niet overal welkom."
Ze gingen verder en weer kwam iemand naar hen toe die Jezus wilde volgen. Maar eerst, zei hij, wilde hij zijn dode vader begraven. Jezus zei tegen hem: "Je moet kiezen: of je begraaft je vader of je volgt Mij."
Ze trokken verder naar Jeruzalem. Opnieuw kwamen ze iemand tegen die Jezus wilde volgen. Maar deze wilde eerst, zei hij, afscheid nemen van thuis. Jezus antwoordde: "Tja, als je achteromkijkt naar wat is geweest, dan kun je niet vooruitkijken en Gods toekomst zien".

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

 

 

 

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar C