Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar C

Zet je deur open!

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Slotgebed

Lieve God,
wij gaan zo dadelijk weer naar huis.
We willen proberen de komende dagen
aardig te zijn voor elkaar,
thuis, op school, en voor onze vriendjes.
We willen proberen gastvrij te zijn,
dat iedereen welkom is bij ons.
Zo willen wij Jezus volgen, en daarom bidden we met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
   Onze Vader, die in de hemel zijt,
   uw Naam worde geheiligd,
   uw Rijk kome,
   uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
   Geef ons heden ons dagelijks brood
   en vergeef ons onze schuld,
   zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
   En breng ons niet in beproving,
   maar verlos ons van het kwade.
   Amen.

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar C