Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Openbaring des Heren jaar C

Wie wijst jou de weg?

zondag 6 januari 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

driekoningen3Een ster wijst drie wijze mannen de weg. De geleerden interpreteerden de oude geschriften en wezen Betlehem in Judea aan als vindplaats van de nieuwe Koning, Jezus.
De wijze mannen, of waren het koningen, gaan geleid door een ster op reis om deze nieuwe koning eer te bewijzen. Sterren, verhalen, geschriften... wegwijzers naar Jezus.

In het leven van de kinderen zijn er ook vast mensen of dingen die in hun leven als wegwijzers fungeren. Wie wijst de kinderen de weg? En is Jezus ook een wegwijzer voor hen?

Op het witte kleed liggen verspreid een aantal sterren.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 2,1-12

Eerste lezing OT: Jesaja 60,1-6

Tweede lezing NT: Efeziërs 3,2-3a+5-6

Mensen zijn als sterren, ze leiden ons door de dag en de nacht.

Wijze mannen volgen een ster. We noemen ze ook wel de Drie Koningen. Wijs zijn ze, omdat ze zich laten leiden. Wie is een wegwijzer voor de kinderen?

Een spel kaarten heeft ook plaatjes: de aas, de boer, de vrouw en ... de koning natuurlijk!

Maak een ster die jou de weg kan wijzen.

Het bekende driekoningen-liedje, en een moderne versie van het verhaal

Soms bakken vaders of moeders een koek of taart met drie bonen erin verstopt: twee witte en een bruine. Het kind dat de bruine boon krijgt mag die dag koning zijn.

Driekoningen is een typische benaming die door de eeuwen heen ontstaan is onder de mensen. Het wijkt af van wat er in het Evangelie volgens Matteüs staat: daar is geen sprake van koningen maar van wijzen of magiërs.