Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Openbaring des Heren jaar C

Wie wijst jou de weg?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 2,1-12

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 2,1-12, de lezing van Driekoningen. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. 

Wijze mannen uit het Oosten

In Jeruzalem stond een heel groot paleis. Daar woonde koning Herodes. Het paleis zag er mooi uit. Goude torens en grote deuren die helemaal versierd waren. Je kon zo zien dat hier iemand woonde die erg machtig was en veel geld had.
Herodes was koning van de Joden die in het land Israël woonden.
Maar veel mensen wilden graag dat hij weg zou gaan. Hij was niet goed voor de mensen.

driekoningenOp een dag kwamen er wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. Ze zochten een baby jongetje dat de koning van de Joden werd genoemd. Ze dachten dat het kindje in het paleis zou zijn. Ze vroegen: “Waar is de koning van de Joden die zojuist geboren is? Wij hebben zijn ster aan de hemel gezien en zijn gekomen om hem eer en cadeaus te brengen.”

Herodes werd heel ongerust. Het was dus waar wat hij gehoord had!
Hij riep al zijn geleerde mensen bij elkaar. “Weten jullie waar het kind dat koning van de Joden wordt genoemd geboren is?”, vroeg hij hen. Ze zeiden: “In Betlehem in Judea is het kind geboren.”

Herodes liet de wijze mannen uit het Oosten bij zich komen. Hij zei: “Ga naar Betlehem, en als je het kind hebt gevonden, kom het mij dan vertellen, zodat ik hem ook cadeautjes kan brengen en hem welkom kan heten.”
Maar de wijze mannen hadden koning Herodes wel door. Herodes was bang dat dit jongetje in zijn plaats op de troon zou komen. Dus wilde hij dit jongetje doodmaken. Dat gingen ze mooi niet laten gebeuren!

De wijzen mannen uit het Oosten, volgden de ster die ze hadden gezien nog verder. De ster bleef staan boven een stal in Betlehem. Ze werden helemaal blij toen ze Jezus zagen. Ze gingen naar binnen en knielden bij Jezus. Jezus kreeg allemaal cadeaus: goud, wierook en mirre.

De wijze mannen droomde ’s nachts dat ze echt niet langs het paleis van Herodes moesten gaan. Daarom gingen ze via een andere weg terug naar hun eigen paleizen.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Openbaring des Heren jaar C