Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Openbaring des Heren jaar C

Wie wijst jou de weg?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

driekoningen5De wijze mannen die bij het kindje Jezus kwamen waren koningen. We hebben ze zelfs hele mooie namen gegeven. Vraag aan de kinderen of ze de namen van koningen weten? Vertel dat ze Caspar, Balthasar en Melchior heetten.
De dag waarop we dit verhaal lezen in de kerk noemen we ‘Drie Koningen’. Het verhaal wordt altijd gelezen op de eerste zondag van januari.

Met Kerst was iedereen verheugd en blij dat Jezus was geboren. Hoop en licht brengt Hij in de wereld. Dat wat al heel lang geleden was voorspeld, is gebeurd. In het Evangelie van vandaag komt de eerste dreiging al om de hoek kijken. Herodes zit niet te wachten op een kind dat als ‘Verlosser’ wordt gezien. Hij is bang voor zijn positie. 

Vraag de kinderen welke redenen Herodes had om zo’n klein baby’tje als bedreiging te zien. Waar was hij bang voor?
Zijn zij zelf ook wel eens bang dat er iets gaat gebeuren dat ze niet leuk vinden?

De wijze mannen hebben Herodes wel door en ze besluiten om niet terug te gaan naar Herodes. Dat is juist wel weer heel moedig.
Vraag de kinderen welke redenen de wijzen hadden om Herodes niet te gaan vertellen waar ze Jezus hadden gevonden.
Zijn zij zelf ook wel eens moedig geweest? Hebben ze daar voorbeelden van?

Het was een wijs besluit van de drie wijze mannen om niet terug te gaan naar koning Herodes en een andere weg te kiezen waarlangs ze naar huis gingen.
Iedereen wil een ‘wijs’ kind of een ‘wijs’ mens zijn. Wijs worden moet je leren. Je kan niet alles alleen doen en uitvinden. Het is fijn als er mensen zijn die je de weg wijzen en je dingen leren in het leven. Mensen als een ster die je de weg wijst. Net zoals de drie koningen een ster volgden die hen de weg wees.
Vraag de kinderen wie wegwijzers in hun leven kunnen zijn. (Ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, vrienden, juffen meesters etc.). Of hebben ze een voorwerp of iets anders wat voor hen een wegwijzer is (zoals de ster van de wijzen). En hoe zit het met hun geloof in Jezus? Is dat een wegwijzer voor hen? Als wij Hem volgen en de betekenis uit de verhalen zoeken die Jezus vertelt, dan helpt dat om goede en wijze besluiten te nemen in ons leven. Hoe zien de kinderen dat?

Na het gesprek gaat elk kind een ster maken met daarop de namen van mensen die wegwijzers voor hen zijn.


driekoningenTIP:
Als u beschikt over verkleedkleren en/of kronen voor drie koningen, dan kunt u drie kinderen zich laten verkleden als koning. Zij kunnen in processie terug naar de kerk en de kinderen met de sterren gaan hen voor.
U kunt een spel doen om de drie koningen te kiezen. (Zie bij de Extra’s)

 

Artikelen in dit thema Openbaring des Heren jaar C