Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar C 2021

Binnenstebuiten

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Jezus het Licht in de wereld

Namen voor Jezus in de Bijbel

namenvanjezus

Schriftgeleerden hebben in de Bijbel meer dan 700 namen voor Jezus gevonden.
Op 99 namen van Jezus | Mens en Samenleving: Religie (infonu.nl) vindt u er 99 met de Bijbelboeken en passages vermeld.

Nieuw Licht in de wereld
Johannes wijst naar Jezus, die het Licht in de wereld brengt.
het lichtpngDe lezing van kerstmorgen is de proloog van het Johannesevangelie. We lezen de proloog, de inleiding op het Evangelie van Johannes. Johannes maakt ons meteen duidelijk met zijn inleiding dat Jezus erg belangrijk is. Zo belangrijk dat Jezus gelijk is aan God. Eén is met God.
Door te beginnen met het scheppingsverhaal waarin God zich op een heel duidelijke manier bemoeit met de wereld, laat Johannes zien dat God niet los staat van de wereld. God voelt zich verbonden met de wereld en is in de schepping actief. Het Woord was vanaf het begin bij God, het Woord maakt dat de wereld ontstaat, het Woord geeft licht. Het Woord dat vanaf het begin bij God was, is mens geworden. Dat Woord is Jezus en Jezus is God.
Deze keer richten we ons op het Licht. Het Licht van het begin, het goede Licht, het Licht dat het duister kan verdrijven.

Johannes de Doper, (een ander dan Johannes de evangelist!) werd door God gezonden om naar dit Licht te wijzen. Ondanks dat de mensheid ontstaan is uit het Woord kenden de mensen Hem niet. Daarom wees Johannes naar Jezus die het Licht kwam brengen. Hoe groot en mooi het Licht van Jezus ook is, als gewone mensen kun je het niet direct herkennen en zien.

Met Kerstmis vieren wij de komst van Jezus en het Koninkrijk van God dat Hij ons brengt. Met de komst van Jezus en het lezen van zijn verhalen gesteund door de heilige Geest kunnen wij nu ook uit goedheid handelen, en kunnen wij de waarheid nu zien. Jezus kwam naar de aarde om ons te verwelkomen in de Nieuwe Wereld. Dit mogen we met Kerstmis vieren; tijdens de donkerste periode van het jaar hebben wij alle kaarsjes aangestoken en zien we gezamenlijk het Licht.

kerst baby kleurJezus is geboren, Hij heeft de weg naar het Koninkrijk voor ons geopend, en wij mogen dit vieren. Jezus was een goed mens en de Zoon van God zelf. Hij heeft ons een weg laten zien die wij allemaal mogen volgen. Misschien hebben we nog een lange weg te gaan. Maar vandaag komen we weer een stap verder. Jezus heeft al bijna 2000 jaar geleden aan ons gevraagd om hard te werken aan het pad naar het Koninkrijk. Laten we ook in het komende jaar weer bouwen aan het mooie Koninkrijk dat wij van Hem hebben mogen erven toen Hij terugging naar de hemel. 

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar C 2021