Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Sacramentsdag jaar C

Er is altijd genoeg om te delen

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 9,11b-17

De evangelielezing van vandaag is uit Lucas 9,11b-17. Voor de oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen. Voor kleinere kinderen is er de navertelling (gebaseerd op: Kinderen mogen het zeggen. Suggesties voor kinderwoorddiensten en een actieve bijdrage van kinderen in de liturgie. Jaar C. Door Jacques Verhees, pag. 124).

Geven jullie hen maar te eten

Omdat Jezus zulke mooie verhalen over God en de mensen kon vertellen, kwamen veel mensen graag naar Hem luisteren. En soms brachten ze een zieke bij Hem. Als Jezus met zo’n zieke praatte en zijn handen op hem legde, voelde die zich al een stuk beter. Daar spraken de mensen met elkaar over. En iedereen wilde Jezus zelf wel eens horen als Hij over die nieuwe wereld van God praat waar geen armoede en oorlog is en waar ook geen verdrietige en zieke mensen zijn. Ook deze keer was het weer druk. De mensen luisterden ademloos naar Jezus.

Maar het begon al bijna avond te worden en de mensen begonnen honger te krijgen. Daarom zei één van de leerlingen tegen Jezus: “U moet die mensen wegsturen! Dan kunnen ze in de dorpen in de buurt een slaapplek zoeken en eten kopen.” Jezus keek even om en zei: “Geven jullie hen maar te eten.” En Hij ging weer verder met vertellen. De leerlingen mopperden dat ze maar vijf broden en twee vissen hadden. Moesten zij nou voor al die 5000 mensen eten gaan kopen?

broodvermenigvuldiging ikoonToen draaide Jezus zich om naar zijn leerlingen en zei: “Geloof me, er is genoeg te eten voor iedereen. Zorgen jullie maar dat de mensen in groepen van vijftig bij elkaar gaan zitten.” Jezus pakte de vijf broden en de twee vissen, keek naar boven en zei: “God, zegen dit eten: dat het iedereen mag voeden en smaken.” Daarna brak Jezus het brood in stukken. De leerlingen deelden het brood en de vissen uit aan de mensen. Die wisten niet wat ze meemaakten! Iedereen at ervan en iedereen had genoeg! Er was zelfs nog brood over, wel twaalf manden vol.

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Sacramentsdag jaar C