Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twaalfde zondag door het jaar C

Wie ben Ik?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 9,18-24

De bijbelvertaling uit de (Samenlees)Bijbel in Gewone Taal is geschikt om te lezen.
Voor de kleinere kinderen kan gekozen worden voor de navertelling.

Wie zeggen jullie dat Ik ben?

Jezus was aan het praten met zijn Vader, Hij was aan het bidden. Dat deed Hij vaak. Dat vond Hij fijn.
Toen Hij klaar was met bidden, ging Hij bij zijn leerlingen zitten en vroeg: “Wie ben Ik volgens de mensen?” Ik hoorde ze over Mij praten. De leerlingen zeiden: “Sommigen mensen denken dat U Johannes de Doper bent. Maar anderen denken dat U Elia bent, een oude profeet. Of zelfs dat U één van de andere oude profeten bent, die dood was maar weer is terug gekomen.” Jezus luisterde naar hun antwoord. Toen zei Hij: ”Maar wie denken jullie dan dat Ik ben?” Daar moesten ze toch even goed over nadenken.
jezus petrus raamPetrus wist het: ”U bent de Messias en God heeft U gestuurd.” Dat was het goede antwoord. Maar Jezus wilde niet dat ze dit aan andere mensen zouden vertellen. Dat verbood Hij hun! De leerlingen snapten er niets van. Jezus legde uit waarom Hij dat gezegd had: “Nu zijn de mensen nog blij met Mij, maar dat blijft niet zo. Er komen mensen die Mij zullen arresteren en doden. Ze willen dat Ik stop met mensen genezen en hen vertellen over mijn Vader in de hemel.” En Jezus vertelde nog iets belangrijks: “Als ze Mij dood hebben gemaakt, dan zal Ik na drie dagen terugkeren uit de dood. Denk daar nog maar niet aan. Het is te moeilijk om te begrijpen. Wat je wel moet onthouden is, dat als je bij Mij wilt horen, je niet aan jezelf moet denken. Er zullen dingen in je leven gebeuren die moeilijk en zwaar zijn. Denk dan aan Mij, en bid dan tot Mij.
Blijf in Mij geloven; blijf de dingen doen zoals Ik ze jullie geleerd heb. Dan zul je een goed leven leiden, ook al heb je het moeilijk. Je hoeft niet bang te zijn, je kunt op Mij vertrouwen”.

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Twaalfde zondag door het jaar C