Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twaalfde zondag door het jaar C

Wie ben Ik?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de jongere kinderen

Het Evangelie van deze zondag kent twee thema’s waarover in gesprek gegaan kan worden. De vraag 'Wie ben Ik?' en het thema 'je kruis opnemen, doorgaan bij de moeilijke dingen van het leven'.

Voor de jongere kinderen is het thema ‘Wie ben Ik?’ het meest geschikt.

Gebruik bij het gesprek de afbeelding die klaar gezet was aan het begin van de kinderwoorddienst.
Kijk samen met de kinderen naar de afbeelding van Jezus.

Wat zien ze allemaal? Laat ze even kijken, en help dan door vragen te stellen.
- Zien ze licht en donker?
- Welke kleuren zien ze?
- Wat valt hen op aan de lichaamshouding of de gezichtsuitdrukking?
- Hoe heeft de kunstenaar Jezus afgebeeld?
Laat de kinderen bedenken hoe de kunstenaar Jezus ziet. Als de kinderen nog erg jong zijn kunt u ze een beetje op weg helpen door vragen te stellen als ‘Kijkt Jezus vriendelijk, of boos, of verdrietig, of blij', etc.

Jezus vraagt: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Stel deze vraag ook aan de kinderen.
Wie denken zij dat Jezus is? Hoe ziet Hij er in hun beleving uit? Welke karaktereigenschappen denken ze dat Jezus heeft? Filosofeer hier samen over. Vul zelf zo min mogelijk in.
Geef ook geen waardeoordeel. Vraag open door op wat de kinderen zeggen.
Vragen als: 'ik ben benieuwd wat jij ziet, wat denk jij, wat vind jij het mooiste, het belangrijkste' helpen om de kinderen de ruimte te geven om te filosoferen.
Moedig de kinderen aan om zoveel mogelijk over Jezus te bedenken.

Ga direct vanuit dit filosoferen verder met de creatieve verwerking.

Artikelen in dit thema Twaalfde zondag door het jaar C