Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag van Pasen jaar C

Het komt goed!

zondag 24 april 2022

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Tomas

doubting thomas smVandaag horen we dat Tomas, een van de leerlingen van Jezus, niet gelooft dat de andere leerlingen Jezus gezien hebben. Hij was er niet bij. En kan niet delen in de vreugde die zij voelen. Hij maakte niet mee hoe Jezus over de leerlingen blies, en in een pinkstermoment hun bevrijdde uit hun beslotenheid. Tomas heeft meer nodig. Hij wil het echt zien en voelen aan de wond in Jezus’ zij. Dan is het voor hem pas echt waar wat de anderen over Hem vertellen. Tomas zal pas geloven als hij Jezus, net als de andere leerlingen, gezien heeft. Dan komt Jezus weer in de kamer waar ze samen zijn. Tomas mag de wonden in de zij van Jezus aanraken en die in zijn handen. Nu twijfelt Tomas niet meer. Zijn belijdenis: ‘Mijn Heer en mijn God’ toont hoe hij veranderd is.
Het evangelie vertelt niet dat Tomas daadwerkelijk zijn vinger in de wonden legde, maar het is net dat gebaar dat kunstenaars gewoonlijk afbeelden. Vaak neemt Jezus de hand van Tomas en nodigt hem uit om de vinger in de wond in Zijn zijde te steken

Tomas dat zijn wij, de lezers van vandaag, want wij zijn er ook niet bij geweest, daar en toen.  Het kost wienig moeite om ons te identificeren met Tomas en zijn erg menselijke behoefte aan tastbaar bewijs om geloof te kunnen hechten aan wat hem was verteld. Ook voor ons geldt dat we moeten geloven zonder echt te gezien te hebben wat er is gebeurd. 

Tomas wordt ook Didymus genoemd, wat tweeling betekent. Zijn naam laat zien dat er in Tomas twee kanten zitten: de kant die graag wil geloven, en de kant die eerst wil zien.
Van dit verhaal over Tomas is de uitdrukken 'je bent een ongelovige Tomas' afgeleid. Terecht? Tomas moest eerst zien, maar werd toen een 'gelovige Tomas'.

Vredeswens in de eucharistie
Vlak voor we te communie gaan bidden we op verschillende manieren om vrede. Het begint al met embolisme na het Onze Vader (verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen…) . Daarop volgt de vredeswens zelf en tenslotte bidden we ook nog eens om zegen in het Lam Gods (Geef ons de vrede). Als we te communie gaan, komt Jezus zelf in ons midden. En daarover lazen we in het evangelie van vandaag: als Jezus in ons midden komt, dan brengt Hij ons de vrede. ‘Sjalom‘ betekent een herstelde relatie tussen God en mensen en mensen onderling. Er is weer harmonie, het is weer goed, zoals de schepping in het begin ‘goed ‘was. De vrede die we elkaar wensen is daarmee tegelijk een geschenk van God aan ons, als een opdracht waar we als gelovige mensen aan moeten werken.

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag van Pasen jaar C