Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag van Pasen jaar C

Het komt goed!

zondag 24 april 2022

Gesprek met de oudere kinderen: geloven zonder te zien

Tomas wordt soms de ongelovige Tomas genoemd. Toch kon hij tenslotte zeggen: 'Mijn Heer en mijn God!'
Ga met de kinderen in gesprek over zijn bijnaam: ongelovige Tomas. Past die naam dan eigenlijk nog wel bij Tomas? Hoe vinden de kinderen het dat Tomas niet zomaar kon geloven wat de andere leerlingen vertelden? Zouden zij geloofd hebben wat de anderen vertelden, als ze er zelf niet bij geweest waren? En waarom?

Vraag of wij misschien ook llijken op Tomas. Op de Tomas die Jezus niet zelf heeft gezien. Waarom? Ook wij hebben Jezus niet zelf gezien. En toch geloven we in Hem.

Praat met de kinderen door over geloven in Jezus en God. Vinden ze het moeilijk? Merken ze wel eens iets van God? Maakt dat geloven makkelijker of maakt het niet uit?

tomasTenslotte kunt u nog even stil staan bij de woorden van Tomas: 'Mijn Heer en mijn God!' Dat zou je een hele korte geloofsbelijdenis kunnen noemen. In onze geloofsbelijdenis die wel op zondag in de kerk uitspreken, zeggen we hardop dat we in God geloven. Meestal begint die met de woorden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.

Denk samen met de kinderen na of zij zelf of in groepjes ook zo'n kleine geloofsbelijdenis kunnen schrijven. 
Help ze op weg als dat nodig is, door wat mogelijk elementen aan te reiken: ook al kan ik Hem niet zien... ik weet dat God naar mijn bidden luistert... 

 

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag van Pasen jaar C