Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar C

Vol vertrouwen op pad!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Missionair op weg

Het Evangelie van Lucas telt 24 hoofdstukken. Vandaag, met hoofdstuk 10, zijn wij nog niet op de helft. We zijn hier in het deel van Lucas aangekomen, waar Jezus op reis gaat naar Jeruzalem. In Hoofdstuk 9,51schrijft Lucas:’Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen, koos Hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel’. Tien hoofdstukken lang is Jezus onderweg.
Jezus gebruikt de reis om het volk te onderrichten en gelijkenissen te vertellen. Maar Hij is ook op zoek naar steeds mee medestanders en medewerkers. Jezus is geen einzelgänger. Hij wil een gemeenschap tot stand brengen, en zijn naaste volgelingen laten delen in zijn zending. Ook zij krijgen dezelfde opdracht, om mensen op te zoeken, zich met hen in verbinding te stellen en hun het goede nieuws te brengen dat Gods Rijk nabij is.

70 gezondenenDe twaalf leerlingen zijn al op weg gezet in hoofdstuk 9; nu volgen er nog 72 volgelingen. En allen worden, twee aan twee, uitgezonden om het Koninkrijk van God te verkondigen, in woord en daad. Ze zullen demonen onderwerpen en zieken genezen. Het is een reis van overgave; ze moeten weerloosheid en geweldloosheid uitstralen. Men neemt niets mee maar vertrouwt op God; vertrouwt erop dat in het onbekende daadwerkelijk vrede te vinden is.

Net als Jezus rondtrekt en altijd onderweg is, zo leert Hij zijn leerlingen hetzelfde te doen. Die 'rusteloosheid' kun je alleen maar volhouden als er vrede in jezelf heerst, en je vertrouwt op God. Het eerste dat Jezus zijn leerlingen leert, is onderweg zijn. Telkens weer nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe wegen gaan. 

Zoals een gedicht van Antonio Machado het zegt: ‘Wandelaar, je sporen zijn de weg, en zij alleen; wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat in het gaan’. Zo bezien is er moed voor nodig op weg te gaan. 

Artikelen in dit thema Veertiende zondag door het jaar C