Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag door het jaar C

Probeer het nog een keer!

zondag 6 februari 2022

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Roeping van de leerlingen

Roeping van de leerlingen
Dit verhaal gaat over de drie belangrijkste, meest voorkomende, leerlingen van Jezus. Simon Petrus, die we vaker onder de naam ‘Petrus’ tegen komen en de twee broers Johannes en Jacobus. Wat heel opvallend is dat dit de drie belangrijkste leerlingen van Jeuzs zijn geworden, maar zij in dit verhaal niet uitzichzelf op Jezus afkomen. Ze stonden op een afstandje gewoon hun werk te doen terwijl andere mensen zich zo opdrongen aan Jezus dat het Hem wat veel werd.
De drie belangrijkste leerlingen van Jezus zijn dus niet naar Jezus toe gekomen om Hem te volgen, ze hebben zich niet aangeboden. Ze herkende Hem wel als belangrijk, maar zodra ze ontdekken welk een macht Jezus heeft, verzoeken ze Hem weg te gaan. Simon Petrus noemt zichzelf zelfs een zondaar. Toch wil Jezus ook hem hebben om mensen te vangen. Overigens waren tenminste zeven van Jezus leerlingen visser van beroep.

Vissers van mensen
vangnet 2Wilt u het mensen-vangen met de kinderen bespreken, gebruik dan het woord vangnet als iets waarin je opgevangen wordt als je valt. Het is een veiligheidsnet. Geen verstikkend net zoals de kinderen door de associatie met de vis zullen gaan denken.

Het meer van Genesaret
Het meer dat genoemd wordt in de lezing van vandaag is bekend onder vele namen. Hier heet het ‘het meer van Genesaret’, maar het wordt ook vaak ‘het meer van Galilea’ of ‘het meer van Tiberias’ genoemd. Het ligt in het noorden van Israël en is ongeveer 166 km2 in oppervlakte, 13 km breed en 21 km lang.

Artikelen in dit thema Vijfde zondag door het jaar C