Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag door het jaar C

Ga met mensen om, zoals je wilt dat zij met jou omgaan!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

vijanden liefJezus houdt een toespraak. Hij vertelde al wie er gelukkig kan worden en voor wie dat moeilijk is. Vandaag geeft Hij de regels om goed met elkaar samen te leven. Als je zo met elkaar omgaat dat je iedereen behandelt zoals je zelf graag behandeld wilt worden, dat zijn mensen op hun best, en is geluk mogelijk voor iedereen.

Met de kinderen denken we na over hun eigen gedrag. Ook daar gelden regels voor. Bij het sporten, en het spelen van spelletjes, maar ook wanneer het om het samen zijn in de klas of in de groep gaat. Juist daar wordt die regel van Jezus - ga met andere mensen om, zoals jij wilt dat andere mensen met jou omgaan! - nog wel eens vergeten, bijvoorbeeld wanneer er iemand gepest wordt.