Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag door het jaar C

Ga met mensen om, zoals je wilt dat zij met jou omgaan!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Net als vorige keer geeft Jezus vandaag nog meer belangrijke regels. Deze regels vertellen ons hoe God wil dat mensen met elkaar omgaan. 

Om het gesprek op gang te brengen wordt een van de kinderen gevraagd naar voren te komen. Hem of haar wordt zachtjes ingefluisterd: ‘Trek eens aan de paardenstaart van dat meisje. Niet te hard hoor!’ Vervolgens wordt gekeken naar de reactie van het meisje. Hoe reageert zij? Boos? Geïrriteerd? Doet zij iets terug? Op deze reactie kunt u ingaan.
Breng die reactie in verband met de regels uit het Bijbelverhaal. Zien de kinderen hoe moeilijk het is wat Jezus hier van de mensen vraagt?
Sta nog even stil bij de regels uit het Evangelie. Welke hebben de kinderen onthouden?
(Je vijanden liefhebben, liefde te voelen voor wie je pijn doen, de andere wang toekeren, iets uitlenen zonder het terug te verwachten en ga met andere mensen om, zoals jij wilt dat andere mensen met jou omgaan!)
Vraag wat de kinderen het moeilijkst lijkt.

liefhebben Eventueel kunt u nog het verschil uitleggen tussen plagen en pesten. Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar; er is een gelijke machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Bij pesten is het ene kind sterker en het andere kind zwakker. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Vaak is het gepeste kind steeds weer de klos. Daardoor voelt het zich eenzaam en verdrietig. Voorbeelden van pesten vindt u onder ‘achtergrond’.
Wanneer er in uw groep kinderen zitten die aangeven dat zij gepest worden, praat er dan met elkaar over door. Geef aan dat u het heel goed vindt dat dit kind het eerlijk vertelt. Vraag de andere kinderen wat zij zouden kunnen doen om te helpen. 

Sluit af met de bealngrijkste regel van Jezus: ‘Ga met andere mensen om, zoals jij wilt dat andere mensen met jou omgaan!’.  Iedereen is gelijk, zegt Jezus hiermee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Zevende zondag door het jaar C