Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag door het jaar C

Ga met mensen om, zoals je wilt dat zij met jou omgaan!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Leefregels van Jezus in onze tijd

De Zaligsprekingen

Bij de vorige zondag is een achtergrond gegeven bij de Veldrede van Lucas en de Zaligsprekingen. De lezing van vandaag behoort eveneens tot die Veldrede. Ook komende zondag is er nog onderdeel van. Bij die zondag wordt een beeldmeditatie gegeven.

Wat gij niet wilt....

Op deze zondag is het thema ‘de andere wang toekeren’ en ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Vandaar dat we de achtergrond hier gebruiken voor een meer praktische invulling. U kunt onderstaande informatie gebruiken wanneer u bij het gesprek met de kinderen ook het onderwerp pesten aan de orde stelt. 

Volgens www.onderwijsincijfers.nl/themas/pesten-op-school geeft in 2018 10% van de kinderen binnen het primair (speciaal) onderwijs aan dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Tussen 2014 en 2016 was er sprake van een daling van 14% naar 11%. Deze daling is in 2018 gestabiliseerd naar 10%.

Vele scholen hebben een pestprotocol opgesteld. Als voorbeeld worden hier enige citaten uit een protocol (van de Christelijke Basisschool Goudenstein in Haaften) gebruikt.

'In de Bijbel leert God ons in het Oude Testament om onrecht niet buitenproportioneel, maar rechtvaardig te vergelden: oog om oog, tand om tand.
In het Nieuwe Testament leert Jezus ons dat vergeven beter is dan vergelden, omdat daaruit de liefde spreekt. Verwachten wij van kinderen dat zij letterlijk de andere wang toekeren of zich zonder verzet laten pesten? Nee, wij willen kinderen aanmoedigen om zichzelf, desnoods actief, te beschermen tegen agressie. Verder achten wij de leerkracht, als derde, beter in staat om rechtvaardigheid (naast barmhartigheid) te betrachten in het nemen van maatregelen, dan kinderen zelf.

Voorbeelden van pesten
liefde en haatZe gebruiken steeds een vervelende bijnaam; Ze kiezen je niet met gym, spelletjes of samenwerken; Je mag niet meedoen; Niemand wil naast je zitten; Er wordt niet naar je geluisterd; Ze maken je belachelijk; Je krijgt duwen en porren; Ze maken grapjes over je; Je wordt uitgescholden; Ze noemen je homo of lesbisch; Je wordt uitgelachen; Ze maken je spullen kapot; Ze pakken je spullen af; Ze roddelen over je; Ze geven briefjes door over jou;
Je krijgt steeds de schuld; Je wordt opgewacht of achtervolgd; Ze discrimineren je; Je wordt bedreigd; Je wordt geslagen of geschopt; Je wordt aangeraakt of betast; Je moet tegen je zin meedoen met ‘spelletjes’;
Digitaal pesten; op internet of via de telefoon kun je ook gepest worden. Het hacken van Email-accounts, bedreigingen of het plaatsen van vervelende foto’s zijn voorbeelden van digitaal pesten. Op internet of via de telefoon kun je ook door iemand gepest worden die je niet kent. Juist dit onbekende maakt het pesten via msn, mail, chats, sms, telefoontjes zo vervelend.

Schoolregels
Om een veilig en gezond schoolklimaat te bevorderen, hanteren we op school de volgende regels:
• We spreken met respect over anderen en met eerbied over God
• We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen en buiten de school
• We gaan met de ander om zoals wij willen dat anderen met ons omgaan
• Zegt iemand STOP dan houd je op
• We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf en van anderen
• We houden de school en de omgeving netjes
• We helpen anderen om zich ook aan deze regels te houden

 

 

Artikelen in dit thema Zevende zondag door het jaar C