Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zeventiende zondag door het jaar C

Hoe kunnen we bidden?

zondag 24 juli 2022

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 11,1-13

De evangelielezing van vandaag is uit Lucas 11,1-13. Voor de oudere kinderen is de vertaling uit het Evangelieboek voor kinderen geschikt, omdat de tekst van het Onze Vader dan aansluit bij de tekst die ze in de kerk horen en thuis gewend zijn. Voor kleinere kinderen is er de navertelling. Daarbij kunt u kiezen uit een naverteld Onze Vader, of de officiƫle woorden.

Jezus leert de leerlingen bidden

Op een dag was Jezus aan het bidden. Een van zijn leerlingen zag dat. Zo wilde hij ook wel bidden. Daarom zei hij tegen Jezus: "Heer, wilt U ons ook leren hoe we moeten bidden?"
Natuurlijk wilde Jezus dat. Hij zei: "Zo moeten jullie bidden:

Vader,jezus leert bidden
laat iedereen U eren,
laat uw Koninkrijk op aarde komen.
Geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij vergeven ook andere mensen wat zij fout deden.
En help ons altijd het goede te kiezen." *

De leerlingen luisterden goed naar Jezus. Ze zeiden de woorden na, maar Jezus zag aan hen dat ze het moeilijk vonden. "Jullie moeten veel bidden", zei Jezus "want als je iets aan God vraagt, zul je antwoord krijgen."
"Altijd?", vroegen de leerlingen. "Altijd!", zei Jezus. "Stel je voor dat je midden in de nacht naar het huis van een vriend gaat, omdat je bezoek hebt gekregen. Je vraagt je vriend om drie broden, omdat je geen eten voor je bezoek hebt. Zal die vriend je dan wegsturen? Natuurlijk niet. Hij helpt je, niet alleen omdat je zijn vriend bent, maar ook omdat je het durft te vragen.
Zo is het met bidden ook. Geef daarom nooit op! Als je iets vraagt zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je bij God aan de deur klopt, zal Hij altijd opendoen." 

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

* U kunt in plaats van deze navertelling van het Onze Vader ook de voor kinderen bekende tekst nemen.
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome, 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

 

Artikelen in dit thema Zeventiende zondag door het jaar C