Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zeventiende zondag door het jaar C

Hoe kunnen we bidden?

zondag 24 juli 2022

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Gebed om Gods hulp

Goede God,
we kunnen het niet altijd alleen.
Sommige dingen wel, andere dingen echt niet.
Soms hebben we steun nodig.
Daar mogen we U altijd om vragen.

Wij danken U, dat wij U daar altijd om kunnen vragen.
Zo bidden wij uit dankbaarheid.
En als het moeilijk gaat, dan bidden wij
om de kracht van uw heilige Geest.
Wij kunnen het niet alleen, God.
Wij vragen om die kracht om onszelf te helpen
en om anderen te helpen,
die het niet alleen redden.

Goede God,
wanneer we het 'Onze Vader' bidden
dan eren wij uw Naam
en bidden wij om brood, iedere dag, voor iedereen.
En vragen wij om vergeving wanneer wij verkeerds hebben gedaan,
en om uw hulp om anderen ook te vergeven.
Ook bidden wij dat het kwaad weg mag gaan uit deze wereld.

Daarom bidden we nu samen:

Onze Vader,onze vader2
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Artikelen in dit thema Zeventiende zondag door het jaar C