Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar A

Houd van God! En houd van de mensen zoals je van jezelf houdt!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

10 geboden chagall


Het Oude en het Nieuwe Testament horen bij elkaar. Wanneer Jezus in het Evangelie van vandaag gevraagd wordt wat de belangrijkste regel van de wet van Mozes is, dan vat Hij al die regels samen in twee zinnen: Houd van God, en houd van de mensen zoals je van jezelf houdt. Alle andere regels kun je op deze manier begrijpen. Met de kinderen denken we deze keer na over regels: hebben we die eigenlijk wel nodig, en welke regels zijn dan belangrijk? Zijn ze het met Jezus eens?

Het Evangelie van vandaag heeft te maken met Mozes, die van God op een berg tien leefregels kreeg voor de mensen.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing : Matteüs 22,34-40
Eerste lezing NT: Exodus 22,20-26
Tweede lezing NT: 1 Tessalonicenzen 1,5c-10 

God vindt het zo belangrijk dat er liefde is, dat Hij het een gebod noemt, een regel om altijd te onthouden.

Kort gebed
op basis van de Tien Geboden.

Alle regels van God zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat de mensen gelukkig worden.

In begrijpelijke taal staan de regels uit de Tien Geboden opgeschreven.

Laat de kinderen met en zonder regels spelen.

De attributen: rietjes en wattenbolletjes.

U kunt om het verhaal van Mozes en de Tien Geboden ondersteunen door het filmpje over de Wet van Mozes te kijken.

Welke regels vinden de kinderen zelf belangrijk? Zijn dat regels uit de Tien Geboden, de regels die Jezus noemde, of eigen regels?

Jezus heft de wet van Mozes niet op, maar zet hem in perspectief. De liefde voor God en je medemens zijn de leidraad voor alles, en ze zijn onlosmakelijk verbonden.