Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar A

Houd van God! En van de mensen zoals je van jezelf houdt!

zondag 25 oktober 2020

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag aan de kinderen of ze de 2 regels/de 2 geboden waarover Jezus vertelt, gehoord hebben?
Kunnen ze met eigen woorden vertellen wat die regels zijn?
Bij de opening had u de kinderen al gevraagd of ze Mozes kenden? Kennen ze het verhaal van Mozes en de wet?

Hopelijk weten de kinderen dat Mozes van God de Tien Geboden kreeg. Vertel ze dat Mozes heel lang voor Jezus leefde. Jezus wist dat wat Mozes van God gekregen had heel belangrijk was voor de mensen. Ze zouden er gelukkige mensen van worden. 

Aan Mozes gaf God de Tien Geboden, dat zijn tien regels: je mag mensen niet dood maken, je moet respect hebben voor je ouders, je mag niet stelen, bijvoorbeeld.
God zelf schreef die regels op twee grote platte stenen, stenen tafels, noemen we die.
Laat de kinderen het blad van de Tien Geboden zien, met de geboden geformuleerd in kindertaal, dat te vinden is bij de Extra's.

wattenbolletjes blazenVraag de kinderen of regels nodig zijn?
Stel ze voor om het uit te gaan proberen met een spelletje.
Speel met de kinderen het wattenbolletjes-spel 1x met en 1x zonder regels. Kijk voor het spelletje bij Extra’s.

Na afloop van het spel gaat u verder met het gesprek over de zinvolheid van regels.
Vraag de kinderen bijvoorbeeld: Wat was het verschil tussen de spellen?
Welk spel was eerlijker, gezelliger of ging beter?
Wat is het voordeel van regels? Wat is het nadeel van regels?
De kinderen ontdekken zo dat regels zinvol zijn.

Vertel dat daarom God aan Mozes die Tien Geboden gaf, die tien regels.
Leg de kinderen uit dat alle regels die gegeven zijn belangrijk zijn, maar dat de mensen gelukkig worden het belangrijkste is!
Dat is wat Jezus zegt: gelukkig worden is het allerbelangrijkste!  Om dat te worden zegt Jezus: "Houd van God, houd van de mensen zoals je van jezelf houdt!" als je dat doet begrijp je eigenlijk alle verhalen over God en de mensen. 

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar A