Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar A

Houd van God! En van de mensen zoals je van jezelf houdt!

zondag 25 oktober 2020

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 22,34-40

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 22,34-40. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook goed te begrijpen. 

Inleiding: Jezus had het niet altijd gemakkelijk. Mensen vonden het soms maar niks wat Hij deed en wat Hij te vertellen had. Dan gingen zij ruzie met Hem maken en Hem strikvragen stellen; daar hebben wij het vorige week over gehad. Soms vond Hij het vervelend al die vragen. Maar toch gaf Hij altijd antwoord. 

De belangrijkste regel van de wet

farizeeen2Nadat er een paar keer ruzie was geweest tussen mannen die zichzelf wijs vonden en Jezus, werd het stil. Niemand durfde eigenlijk nog iets te vragen. Maar één man durfde Jezus toch nog een vraag te stellen, en het was een belangrijke vraag.
Hij vroeg: “Van alles wat wij geleerd hebben van onze ouders en grootouders en overgrootouders over de wet van God, wat is daarvan het belangrijkste?” Het leek wel nog stiller te worden… Een paar wijze mannen grinnikten. Weer een strikvraag. Hoe zou Jezus zich daaruit weten te redden?

Jezus kijkt rond. Hij glimlacht en geeft zachtjes een antwoord: “God is het belangrijkste. Dat jij van Hem houdt met alles wat je hebt. Dat je van Hem houdt met je hele hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dát staat op de eerste plaats. Dat is een gebod, een wet van God, zo belangrijk is het!
En dan is er nog een tweede gebod, dat is net zo belangrijk: dat je houdt van alle mensen om je heen, net zoveel als dat je van jezelf houdt.
Probeer bij alles wat je leert steeds deze twee dingen in gedachten te houden: Houd van God en houd van de mensen, zoals je van jezelf houdt. Alleen zo kunnen mensen gelukkig worden. Zo was het in de tijd van Mozes en zo is het nu nog steeds.”

Jezus kijkt rond. De wijze mannen zijn stil geworden. Zo is het, ze weten niets meer te zeggen.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar A