Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Elfde zondag door het jaar A

Help je mee?

zondag 18 juni 2023

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 9,36-10,8

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 9,36 tot 10,8. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. Ook de ‘Samenleesbijbel’ kunnen we u aanbevelen. Een complete bijbel in gewone taal met veel suggesties en uitleg. Een goede investering voor uw werkgroep! http://samenleesbijbel.nl

Help je mee?

Jezus trok rond en kwam in veel dorpen en steden. Waar Hij maar kon vertelde Hij de mensen over God. En over de Nieuwe Wereld die zou komen. Wie ziek was werd door Hem genezen. Zo kon Hij de mensen een beetje helpen, want Hij zag dat ze moe waren, en dat er niemand was die hen hielp. 'Wat mooi dat er zoveel mensen zijn', zei Hij tegen zijn leerlingen, 'maar er zijn echt te weinig mensen die hen de weg wijzen.'
Dat moeten Mijn leerlingen dus gaan doen! dacht Hij.

leerlingen en jezus kbleerlingen en jezus kbDaarom ging Jezus bij zijn twaalf leerlingen zitten en gaf hen de macht om zieken te genezen en kwade geesten op de vlucht je jagen. Die leerlingen waren Simon, die ook Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus en zijn broer Johannes. En Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus en Taddeüs en tenslotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot (die later zou zorgen dat Jezus gevangen genomen werd).

Jezus zei tegen zijn leerlingen:
'Jullie moeten naar de mensen van Israël gaan, want ze zijn net verdwaalde schapen, die niet weten waar ze naartoe moeten. Vertel ze maar dat de Nieuwe Wereld van God eraan komt. Dat is het goede nieuws dat je komt brengen. En om te laten zien dat het echt goed nieuws is, maak je de zieke mensen beter en maak je dode mensen weer levend. Maak wie een huidziekte heeft beter en jaag kwade geesten weg. Dat kunnen jullie want God heeft jullie die macht gegeven. Ga naar de mensen toe om ze te helpen, en vraag er niets voor terug.'

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Artikelen in dit thema Elfde zondag door het jaar A