Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Nieuwjaar, Heilige Maria, moeder van God jaar A

Moeder Maria

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Maria, moeder van God

Maria, moeder van God
maria moeder van godMaria, Moeder van God is een hoogfeest in onze kerk. Vreemd klinkt dat in onze oren: Moeder van God! Er is dan ook in de geschiedenis door theologen lang geruzied over dit geloofspunt. Op het grote concilie van Efeze in 431 is tenslotte het dogma vastgesteld dat Maria moeder van God is. Het is echt iets om over door te denken. Maria bestond niet eerder dan God. God is altijd God gebleven, maar omdat Jezus, als Zoon van God, Zelf God is, kunnen we toch zeggen dat Maria ‘Moeder van God' is. In het grieks heet dit Theotokos, wat god-baarster betekent.

Deze titel van Maria zeggen we elke keer wanneer we een ‘Wees Gegroet Maria’ bidden, aan het slot: 'Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.' We denken hierbij dan niet aan God de Vader, ook niet aan God de heilige Geest, maar alleen aan God de Zoon. Tegelijk begrijpen we dat Maria wel een heel bijzondere band heeft met de Vader en met de heilige Geest.

Madeliefjes
Madeliefje is een simpel en gewoon plantje, we vinden er niet veel aan, het is een onkruid. Maar wat voor een onkruid: het staat vrijwel het hele jaar in bloei, dat is iets wat je van de meeste andere planten niet kan zeggen. Het bloeit wel het hele jaar en al vroeg in de winter, maar pas tegen het voorjaar begint het in massa te bloeien. Een spreekwoord zegt: ´Het is nog geen voorjaar voor je je voet op 12 madelieven kan zetten´.
Vroeger waren er niet zoveel opvallende bloeiende planten en een van de mooiste is toch de madelief. Het werd veel gebruikt in minneliedjes en in symbolen. De zuiver witte madelief was dan ook een symbool van vrouwelijke waarheid, zuiverheid en trouw. Open is ze het symbool van de ziel en gesloten is de bloem het embleem van zuiverheid. Meisjes steken ze rond hun kussen om van hun geliefde te dromen.
maria madeliefHet is een Mariabloempje, de zuivere Maagd en aanroepster of beschermster van alle maagden. Er zijn vele legendes over. Toen Maria, met haar Zoon en Jozef, naar Egypte vertrekken moest vergoot ze vele tranen en allen werden Mariabloempjes.
Of: toen Jezus nog een kind was speelde hij net als alle andere kinderen met bloemen. In de zomertijd was zijn liefste plek dan ook de zonnige bloemenweide. In de ruwe winter waren er echter geen bloemen en dan speelde hij eens met stukken linnen die zijn moeder over had. Het goddelijke kind knipte hier bloempjes uit en strooide die over de weide. Toen de lente kwam ontsproten, met duizenden tegelijk, de eerste madeliefjes.
Zie voor meer informatie: http://www.tuinkrant.com/artikel/mythologie-de-tuin-zijn-madeliefjes-te-simpel

In de loop der eeuwen zijn vele bloemen en planten aan Maria toegewijd.
Een leuke blog daarover: http://molentak.blogspot.nl/2014/09/maria-planten.html

Zegen voor het nieuwe jaar
Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar gezegend met de priesterzegen uit het boek Numeri:
‘Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’

1 januari dag van de vrede
Sinds 1967 wordt op 1 januari aan begin van het burgelijke jaar, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de paus een apart schrijven aan deze wereldgebedsdag voor de vrede.

 

Artikelen in dit thema Nieuwjaar, Heilige Maria, moeder van God jaar A