Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Nieuwjaar, Heilige Maria, moeder van God jaar A

Moeder Maria

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 2,16-21

De evangelielezing van vandaag is Lucas 2,16-21. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Maria krijgt een kindje
Weten de kinderen het verhaal van Kerstmis nog? Haal met de kinderen kort op hoe het ook weer ging voor de geboorte van Jezus. Laat ze vertellen of lees af en toe een stukje voor:
In het dorpje Nazareth in Galilea woont het meisje Maria. Jozef de timmerman is haar vriend. Ze wonen nog niet samen. Graag willen ze met elkaar trouwen.
Op een dag verschijnt de engel Gabriel aan Maria. Gabriel zegt: “Maria, je zult een zoon krijgen. Hij zal Jezus heten. Het wordt een bijzonder kind. De Zoon van God. Een kind van vrede.”
“Maar dat kan toch helemaal niet”, zegt Maria verbaasd. “Ik ben nog niet getrouwd, dus hoe kan ik dan een kind krijgen?” “Wacht maar af”, zegt Gabriel.
Maria vertelt aan Jozef dat ze een kind krijgt. Jozef schrikt. Toch wil hij nog steeds met haar trouwen. Hij hoort bij Maria en het kind.

De buik van Maria wordt steeds dikker. Toch moeten Jozef en Maria nog op reis naar Betlehem.
Als Maria en Jozef eindelijk in Betlehem aankomen is Maria erg moe. Ze gaan op zoek naar een slaapplaats. Jozef klopt aan op de deur van een herberg. De baas zegt: ”k heb geen plaats meer voor jullie. Er zijn vandaag zoveel mensen gekomen. Ik heb alleen nog een plekje vrij in de stal.
Het is er warm en er is genoeg stro om te slapen.”

Ga dan verder met de navertelling:

Jozef en Maria zijn blij met de warme slaapplek in de stal. Nu kunnen ze eindelijk uitrusten van de lange reis. Midden in de nacht wordt Jezus geboren. Het kind waarvan de engel Gabriel heeft gesproken. Maria wikkelt Jezus in doeken en legt hem in de voerbak gevuld met stro.

herder en engelenIn de buurt van de stal houden herders de wacht bij hun schapen. Ze hebben vuurtjes gemaakt om het warm te krijgen. Opeens is er fel licht te zien in de hemel boven de herders. Het is een engel. "Wees niet bang", zegt de engel. "Ik heb goed nieuws voor jullie. Er is een heel bijzonder kind geboren in een stal in Betlehem. Een kind van vrede."
Plotseling verschijnen er nog veel meer engelen. Ze zingen over het pasgeboren kind. Het mooie lied van de engelen klinkt over de velden met de herders en de schapen: "Ere zij God en vrede op aarde." Als de engelen weer weg zijn gaan de herders op weg naar de stal. Daar vinden ze Jozef en Maria en de pasgeboren Jezus. Jezus ligt lekker te slapen in het warme stro in de voerbak.

De herders knielen voor Jezus neer. Ze vertellen Maria en Jozef over de engelen, die zomaar in de lucht verschenen, en over wat de engelen vertelden over dit bijzondere kind in de stal in Betlehem.
Iedereen die het hoort wordt er helemaal stil en blij van. Dit is een heel bijzonder kind. Maria probeert te begrijpen wat het betekent. Ze denkt lang na over wat de herders gezegd hebben.

De herders zelf gaan terug naar hun schapen. Ze bedanken God voor alles wat ze gezien en gehoord hebben. Alles was precies zoals de engel had gezegd.
Dit is echt een heel bijzonder kind.
Een kind van vrede.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Nieuwjaar, Heilige Maria, moeder van God jaar A