Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar A 2020

Feest! Psalm 118

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd en Pasen: De Psalmendichter - Liederen voor God

De Psalmen zijn de meest gelezen teksten uit de Bijbel. Toch komen ze in de kinderwoorddienst nooit aan de orde. Het mooie van Psalmen is dat ze tijdloos zijn en gaan over de dingen in het leven. Dit geeft handvatten om te spreken over ervaringen van kinderen zelf, want de Psalmen rijken ons thema’s aan die in onze eigen levens spelen. 
30psalm118 bettuelleNa de Veertigdagentijd is nu het paasfeest aangebroken. We vieren de opstanding van Christus. Bij Pasen vertelt het verhaal hoe de vrouwen bij het lege graf aankomen en de schrik hen om het hart slaat. Maar hun ontzetting slaat om in blijdschap wanneer ze daarna ook Jezus zelf zien. Pasen betekent dat het leven doorgaat, dat er toekomst is. Daarom is het feest en wensen we elkaar 'Zalig Pasen!' 

Ook daar heeft de Psalmendichter een psalm voor geschreven: Psalm 118. Het is een psalm die jubelt van vreugde. Maar ook een psalm die spreekt van de hoeksteen die verworpen wordt. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Jezus weet  dat deze woorden over Hemzelf gaan. God weet wel wijs met wat anderen afwijzen. En wij toch ook?! 

Afbeelding: Illustrator Bettuelle (bettuelle.nl)