Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar A 2020

Feest! Psalm 118

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 28,1-10

De evangelielezing van vandaag is het Evangelie uit de Paaswake, Matteüs 28,1-10. In de liturgie in de kerk zal deze morgen wellicht de lezing uit Johannes 20,1-9 gelezen worden. Wij kozen voor het verhaal van de vrouwen bij het lege graf. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

De navertelling is overgenomen uit, Licht op ons pad, jaar 2 werkboek 4-6 jaar, Adveniat, Baarn, 2013, blz. 107-109

Pasen
Het is de derde dag nadat Jezus gekruisigd is en in zijn graf is gelegd. De soldaten staan al die tijd op wacht. De steen ligt stevig voor de ingang van de rots. Er kan niemand in of uit.
Twee vriendinnen van Jezus zijn deze morgen onderweg naar het graf. Ze willen Jezus gaan verzorgen met olie. Ze maken zich zorgen. “Hoe moet dat met die steen, die is toch heel zwaar?” vraagt Maria van Magdala aan de andere Maria. “Misschien kunnen we de bewakers vragen om te helpen.” “Zouden ze dat wel doen, denk je?” “We kunnen het toch vragen.” Al pratend komen ze bij het graf aan.

soldaat bij leeg grafPlotseling is er een hoop lawaai. De grond begint te trillen, het dondert en het bliksemt. In de bliksem daalt opeens een engel, in witte kleren, neer. De twee Maria’s staan stijf van schrik, met grote ogen te kijken. Ze zien hoe de engel naar het graf loopt en de steen wegrolt. De bewakers liggen op de grond, wit van schrik.

De engel gaat op de steen zitten en kijkt de vrouwen aan. “Jullie hoeven niet bang te zijn,” zegt hij dan, “Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, daar in het graf heeft Hij gelegen. Daar is Hij niet meer. Als jullie naar Galilea gaan, dan zullen jullie Hem zien. Jullie moeten het goede nieuws aan de leerlingen gaan vertellen, zeg maar dat ze naar Galilea moeten gaan.” En weg is de engel. De zon staat te stralen in de lucht.

pasen loopDe vrouwen staan bij elkaar en houden elkaar stevig vast. Wat zijn ze geschrokken! Ze bibberen er helemaal van. Maar wat een goed nieuws! Jezus is niet dood, Hij leeft! Ze kijken elkaar aan, er breekt een lach door op hun gezicht en dan beginnen ze allebei te rennen zo snel als ze kunnen. Opeens staan ze stil... daar komt iemand aan, is dat niet Jezus? Ja, daar komt Jezus hen tegemoet.
“Dag Maria en Maria”, zegt Hij. “Niet bang zijn hoor, Ik ben het. Ga maar gauw aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen we elkaar weer zien.”

Maria en Maria struikelen over hun eigen benen als ze de zaal binnen rennen waar de vrienden van Jezus nog bij elkaar zitten. “We hebben geweldig nieuws: Jezus is niet dood, Hij leeft! We hebben het zelf gezien!” En ze vertellen het hele verhaal.
De leerlingen gaan zo snel ze kunnen naar Galilea. En daar... daar zien ze Jezus. “Zie je, dat Ik jullie nooit alleen laat”, zegt Jezus. “Ik blijf altijd bij jullie, vertel dat maar aan iedereen die het horen wil.”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Pasen jaar A 2020