Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twaalfde zondag door het jaar A

Wees niet bang!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Niet bang zijn

In het Evangelie van vandaag wordt stil gestaan bij de problemen die de leerlingen ervaren: ze weten waarom ze doen wat ze doen, maar worden toch vaak zwart gemaakt. Hun handelingen waren zeker geen handelingen die in hun tijd doorsnee waren. Hun goede werk kwam voort uit wat ze van Jezus gehoord hadden: geheimen die mensen niet makkelijk zouden geloven. Johannes zat om dezelfde reden bijvoorbeeld in de gevangenis.
De leerlingen ontvangen hier toerusting om te kunnen doen wat ze moeten gaan doen.

Wees niet bang

wees niet bangIn de evangelielezing zegt Jezus tot drie maal toe: 'Wees niet bang'. Dit is een van de grote 'wachtwoorden' uit de hele heilige Schrift: Vrees niet! In Genesis (15,1) roept God zelf Abraham al op om niet bang te zijn. Want angst verlamt. Het maakt mensen irrationeel en zet aan tot verkeerde daden. 
Wat er bij hoort is de oproep om niet bang te zijn maar vertrouwen te hebben. Ook 'Heb vertrouwen' komt in heel de Schrift voor, met name in het boek Jesaja. (bijvoorbeeld Jesaja 7,9: Alleen als jullie vertrouwen hebben houden jullie stand.) Men zegt zelfs dat de oproep 'Wees niet bang' precies 365 keer in de Bijbel voorkomt: voor elke dag van het jaar één keer.

De weg van vertouwen en geloven is niet altijd gemakkelijk. Jezus wijst zijn leerlingen deze weg: spreek vrijuit, laat je niet muilkorven, wees onbevangen in je vertrouwen. Wie op deze weg vorderingen heeft gemaakt, zal bij mensen gehoor vinden, omdat hij/zij spreekt vanuit een vrij hart. In dat hart zal de Geest van Jezus woorden ingeven, die de leerlingen kunnen helpen hun taak te vervullen.

Artikelen in dit thema Twaalfde zondag door het jaar A