Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar A

Zorg dat je er klaar voor bent!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De gelijkenis van de waakzame meisjes

In deze gelijkenis gaat het over God en zijn Rijk: het Rijk van de Hemel.
Dit Rijk heeft te maken met een levensstijl waarbij je ruimte geeft aan het woord van God. Dit Rijk heeft niets te maken met het materiële noch met succes, of met werelds machtsvertoon. Op dit punt stuitte Jezus op onbegrip en verzet bij zijn leerlingen en bij de mensen. Want die dachten dat bij de komst van het Rijk van God de Romeinse bezetter verdreven zou worden.
Volgens het toenmalig joodse gebruik spreekt Matteüs uit eerbied voor God over het ‘Rijk van de Hemel’ wanneer hij het ‘Rijk van God’ bedoelt. 

tien maagden2Levenshouding
In de parabel over tien bruidsmeisjes worden twee levenshoudingen tegenover elkaar gezet. Verstandige meisjes zijn goed voorbereid. Dwaze of domme meisjes kijken niet vooruit en zijn niet klaar voor wat komen gaat.
Moesten de verstandige meisjes dan niet delen, als het gaat over het Rijk van God? 
Deze gelijkenis wil duidelijk maken dat er een tijd komt dat men niet meer kan profiteren van de wijsheid en de verantwoordelijkheidszin van anderen. Het accent ligt op onze persoonlijke verantwoordelijkheid: niemand kan klaarstaan in de plaats van een ander.

Waakzame meisjes
Het gaat hier om bruidsmeisjes. Wanneer in de tijd van Jezus de bruidegom en de feeststoet in aantocht waren, trokken de bruidsmeisjes die tegemoet met houten stokken met daarop een olielamp. (dit zijn waarschijnlijk fakkels geweest, olielampen werden vooral binnenshuis gebruikt) Omdat ze niet wisten wanneer de bruidegom zou komen moesten ze waakzaam zijn. Waakzaamheid wil zeggen: bereid zijn, klaar zijn. In dit geval om de wil van God in vervulling te doen gaan. Het is niet hetzelfde als niet in slaap vallen, want ook de verstandige meisjes hadden geslapen. Maar ze moesten klaar staan om te doen wat gedaan moest worden, als het moment daar was. Of de meisjes verstandig of dwaas zijn, heeft dus te maken hun nadenken over de toekomst. Verstandige meisjes hebben de houding om vooruit te zien in de tijd.
Wanneer de bruidegom blijft langer weg dan de bruidsmeisjes dachten. Zo kan ook de terugkomst van Christus langer duren dan eerst verwacht werd.

‘Ik ken u niet’
Met deze zin sloten rabbijnen een leerling uit de groep. Men kan die het best lezen als: ‘Ik wil niets meer met u te maken hebben’.

Voor de achtergrondinformatie hierboven is uitvoerig gebruik gemaakt van de informatie op de site: Bijbelin1000seconden.be

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar A