Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar A

Zorg dat je er klaar voor bent!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 25,1-13

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 25,1-13. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook goed te begrijpen.

De wijze en de dwaze meisjes

Jezus vertelt aan de mensen een verhaal over Gods Nieuwe Wereld.

'Er waren eens tien meisjes. Ze gaan op weg naar een bruiloft, en lopen vast vooruit om buiten op de bruidegom te wachten.
Alle meisjes nemen een olielampje mee. Vijf van deze meisjes zijn wijs en vijf meisjes zijn dwaas, dat is een beetje dom.
De meisjes die dwaas zijn, nemen alleen hun olielampje mee. De meisjes die wijs zijn nemen hun olielampjes mee en ook een kruikje olie.
De meisjes moesten best lang wachten. Zo lang, dat ze er moe van werden en allemaal in slaap vielen.

laat je licht schijnenDan - midden in de nacht - roept iemand: “Kijk, daar komt de bruidegom! Kom, ga naar hem toe!”
De tien meisjes worden wakker. Het is pikkedonker en ze maken hun olielampje klaar om licht te maken in het donker. De dwaze meisjes ontdekken dat zij niet voldoende olie bij zich hebben om hun lampje brandend te houden. Ze vragen dan aan de wijze meisjes om olie: “Geef ons wat olie, want onze lampjes gaan bijna uit”, zeggen ze.
Maar de wijze meisjes antwoorden: “Wanneer we onze olie aan jullie geven, is er niet voldoende voor ons allemaal. Ga maar nieuwe olie kopen.”
En zo gaan de dwaze meisjes op weg naar de olieverkoper. Wanneer zij onderweg zijn, om nieuwe olie te halen komt de bruidegom nét aanlopen. De wijze meisjes en de bruidegom gaan samen op pad. Wanneer zij het huis waar het feest is binnen gegaan zijn, gaat de poort dicht.

De dwaze meisjes komen later aangerend, en bij de poort merken ze dat die dicht is. Ze zeggen: “Heer, doe de poort voor ons open en laat ons ook binnen!”
“Luister goed naar mijn woorden”, zegt de bruidegom. “Ik ken jullie niet!” En de deur blijft dicht.'

Nadat Jezus het verhaal verteld heeft zegt Hij tegen de mensen: “Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de bruidegom komt.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar A