Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar A

Zorg dat je er klaar voor bent!

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Gebed om wijsheid

 

Goede God,
U zorgt voor ons en kijkt naar ons om.
U strekt uw hand naar ons uit.
U vraagt van ons om goed op te letten, om waakzaam te zijn, om klaar te zijn.
Om goed voorbereid op weg te gaan,
zoals de verstandige meisjes uit de gelijkenis die we gaan lezen.
We worden uitgenodigd om ons goed voor te bereiden op uw komst.
Wij weten niet wanneer de Mensenzoon komt,
maar wij zijn uitgenodigd
om het goede te doen en klaar te staan.
Leer ons dan, vragen wij U, het goede te doen
en stil te staan en na te denken over wat wij doen.
Amen

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar A