Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar A

Zorg dat je er klaar voor bent!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Nadat het u het verhaal verteld heeft, geeft u de kinderen de ruimte om spontaan te reageren op het verhaal.
U geeft de ruimte om te luisteren en de kinderen te laten vertellen. U kunt het gesprek sturen door enkele vragen te stellen over het verhaal:

Hoeveel meisjes waren er in het verhaal?
Wie vielen er in slaap?
Wat was het verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes?

tien maagden4 buitengeslotenAls dat duidelijk is kunt u vragen:
Wat vind je ervan dat de poort dicht bleef voor de dwaze meisjes?
Heb jij ook weleens meegemaakt dat je ergens niet aan mee mocht doen? Waarom was dat? Hoe was dat?

De wijze meisjes waren goed voorbereid om mee te gaan met de bruidegom. Ze stonden er klaar voor.
Jezus vertelt dit verhaal omdat het over de Nieuwe Wereld van God gaat.

Hoe denk jij dat jij je kunt voorbereiden op Gods Nieuwe Wereld?
Sta je ook klaar? Hoe dan?

Ga dan samen met de kinderen olielampjes maken, of als er weinig tijd is, laat ze dan werken aan de kleurplaat. U vindt dit bij de Extra's.

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar A