Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar A

Het juk is zacht, de last is licht

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

mijn juk is zachtBeide lezingen van vandaag vertellen iets over zachtheid, geweldloosheid, zo je wilt. Jezus heeft het over een juk dat zijn Vader en Hij de mensen oplegt. Het is waar, Hij vraagt iets van ons. Maar wat Hij vraagt dat is een juk van zachtheid en van liefde. Elders in het Evangelie wordt erover gesproken dat het liefhebben van de ander, jezelf en God een gebod is. Dat gaat niet vanzelf. Wil je die liefde in praktijk brengen dan moet er gewerkt worden.
Maar met Jezus en zijn Vader voor ogen wordt het een lichte last. Het juk dat Jezus de mensen oplegt is zacht. Het helpt ons oog te houden voor de mooie kant van het leven, in dankbaarheid. 
We hopen dat de kinderen deze kinderwoorddienst mogen ervaren dat wat Jezus van ons vraagt niet moeilijk is. Hij helpt ons die dingen te doen waar we zelf ook blij van worden.

 

Wat zou je mee willen dragen in je rugzak. Wat maakt dat de last licht is? We maken het gedicht af met eigen woorden.

Jezus helpt ons om anders naar de wereld te kijken:
met zachtheid.

Daarom beginnen we vandaag ook 'zacht'.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 11,25-30
Eerste lezing OT: Zacharia 9,9-10
Tweede lezing NT: Romeinen 8,9+11-13

Jezus zegt ons niet somber te zijn, maar zachtmoedig.
Als je op Jezus' manier naar de wereld kijkt, wordt alles lichter.

Wat is een juk eigenlijk, en waarom zou Jezus dit beeld gebruiken? 

Met een rugzak kun je laten zien hoe zwaar de last is die iemand draagt. Dat kan een echte of een symbolische last zijn.

Hoe ziet een juk er uit? Een juk is bedoeld om de last te verlichten, zowel voor dieren als voor mensen.

Jezus zegt niet dat Hij de mensen van hun lasten zal verlossen.
Maar Hij biedt een juk aan.