Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar A

Het juk is zacht, de last is licht

zondag 9 juli 2023

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Mijn juk is zacht

Jezus was een man uit het Joodse volk. Hij was groot gebracht met de verhalen en de beelden uit het Oude Testament. Hij had erop gestudeerd; Hij was een rabbi, een leraar. Jezus lijkt zijn legitimiteit als Zoon van God te halen uit die verhalen. Bijvoorbeeld op de vier zondagen van de Advent zijn de eerste lezingen uit de boeken van profeten zoals Jesaja en Jeremia. Daar wordt de komst van een Messias, een verlosser aangekondigd. Voor de volgers van Christus is het duidelijk: Jezus, de mens in Wie zij geloven, dat is die langverwachte Messias. In de lezingen van deze 14de zondag uit het jaar A, zie je dit terug. In de eerste lezing gaat het om een koning die deemoedig is en rijdt op een veulen en die de strijdwagens en de paarden weg zal vagen. Onmiddellijk komt het beeld van Jezus naar boven die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt (Palmpasen). Daar zingen zij Hosanna de koning ter eer; hier wordt gejubeld en gejuicht door ‘dochter Jeruzalem’.
Vanwege het woord deemoedig (rechtvaardig, zegevierend, de vrede afkondigend) is men al snel uitgekomen bij het Evangelie van vandaag. Wat een krachtig beeld wordt hier geschetst: ‘Komt allen tot Mij die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’

Het doet denken aan de tekst van het vrijheidsbeeld van New York, waarmee 100 jaar geleden de immigranten uit (vooral) Europa verwelkomd werden. Wellicht is het door onze lezing geïnspireerd. In een vrije vertaling: 'Haar onbeweeglijke lippen roepen naar het Oude Europa: Houd uw mooie lege praat, geef mij uw vermoeide, armetierige, samengedreven massa's, die vrij willen ademen, zend het ellendige afval van uw overdrukke kust, de thuislozen, door storm verdrevenen, naar mij.'

Mijn juk is zacht

bijbel juk is zachtJezus zegt niet dat Hij de mensen van hun lasten zal verlossen. Maar Hij biedt een juk aan. Een juk is een instrument dat bedoeld is om het dragen van lasten te verlichten. Wie het juk aanneemt zal niet meer gebukt gaan onder de lasten. De lasten zijn er nog, maar wegen niet meer door. (Uit Jean Bastiaens, het Woord is mens geworden, Halewijn, 2015)

Artikelen in dit thema Veertiende zondag door het jaar A