Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar A

Het juk is zacht, de last is licht

zondag 9 juli 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Nadat het verhaal uit de Bijbel is voorgelezen volgt het gesprek voor de verwerking.
Allereerst wordt de kinderen gevraagd wat een juk precies is. Nadat zij geprobeerd hebben een antwoord te geven kan de tekening getoond worden. (Zie bij Extra’s) Daar kunnen ze zien dat dieren een juk te dragen hebben maar ook mensen.
juk te zware lastDat dat wel eens goed mis kan gaan is ook op de bijgaande afbeelding te zien.

Vraag de kinderen of zij begrijpen waarom Jezus dit beeld van het juk gebruikt. Denk samen na of zij dingen kunnen bedenken die zwaar op je drukken.
Help ze zo nodig op weg met een voorbeeld van iets waar u zelf zwaar onder gebukt ging, bijvoorbeeld een ruzie of misverstand. Wellicht kunt u ook vertellen wat maakte dat het weer minder zwaar werd.

Vertel dan als dat nodig is dat Jezus dit beeld gebruikt om te zeggen dat het leven toch anders is wanneer je gelooft. Dan ontstaat er een andere manier van kijken naar de dingen.
Wie ruzie heeft denkt misschien dat niemand van hem houdt, Jezus zegt ons dat zijn Vader in de hemel van ons houdt en dat zijn liefde als een grote onzichtbare mantel om alle mensen heen ligt. Zie je dat, voel je dat, dan gaat de wereld er anders uit zien.

Hier in de kinderwoorddienst is geen juk. In plaats daarvan is er een rugzak die er heel zwaar uitziet. Vraag de kinderen wie hem om wil doen.

Kijk bij de Extra’s hoe u met de rugzak verder gaat in spelvorm, of met een invulgedicht.

Artikelen in dit thema Veertiende zondag door het jaar A