Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zeventiende zondag door het jaar A

Het Koninkrijk van de Hemel

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De schat van het Koninkrijk

Jezus vertelt in de lezing van vandaag aan de hand van drie gelijkenissen aan de leerlingen hoe het is wanneer je kiest voor het Koninkrijk van God. Het is het vervolg op de parabelrede van vorige week zondag. Ook nu gaat het over de wijze waarop het Koninkrijk gerealiseerd wordt.

Dat Koninkrijk van de Hemel, Gods Nieuwe Wereld, wordt voorgesteld als een schat, als een parel, als iets waar mensen heel erg naar hebben uitgekeken, en dat je meteen herkent als het meest waardevolle dat er is. Zo’n schat heeft een zekere aantrekkingskracht. Godzoekers weten zich aangetrokken door een geheim. Wat het Koninkrijk precies inhoudt weten we niet, maar wie het gevonden heeft zal deel krijgen aan een overweldigende vreugde. Heel zijn leven zal er door veranderd worden.

Jezus legt het realiseren van het Koninkrijk van de Hemel uit in de context waarin de mensen in zijn tijd leefden. Mensen hadden het niet goed. Een koopman, of iemand die op de akker werkte, was vaak arm. Mensen droomden van het vinden van een schat, waarvan ze hun kinderen, hun vrouw en zichzelf konden onderhouden. Als je die schat eenmaal gevonden had dan kon je echt goed gaan leven.

pearl glas in loodDe tweede parabel gaat over het verwerven van een parel. Een parel was in de oudheid het symbool van welvaart. De ontdekking van de parel en het verkrijgen ervan zijn zo overweldigend, het verlangen ernaar zo groot, dat het een overrompelend gebeuren is. Net zoals het je hele wereld op zijn kop zet wanneer een mens ontdekt wie Jezus werkelijk is en wat zijn optreden te weeg kan brengen. 
Een mens wordt geen christen door het volgen van catechese, maar door het opdelven of verwerven van de schat van het geloof.

Het gaat in de evangelielezing over het leggen van prioriteiten. Over het wagen van de sprong, het wagen van een gok. Zolang de schat op de akker van een ander lag, was de schat ook van die persoon. Maar wie werkelijk gelooft, gaat er ook voor. Tenslotte zullen zulke mensen als goede vissen herkend worden, staat in de derde parabel.

De parabels worden afgesloten door een wijsheidsspreuk. Een mens die mee wil doen met het Koninkrijk van God, neemt daarvoor de Schriften als leidraad. Daar staat veel oude wijsheid in. Zo iemand lijkt hij op iemand met een huis vol met schatten, die daaruit oude én nieuwe dingen tevoorschijn haalt: het nieuwe is de schat, die verborgen is, en die door ons gevonden wil worden. Het nieuwe brengt ons bij de Nieuwe Wereld van God.

 

Artikelen in dit thema Zeventiende zondag door het jaar A