Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Hoe lastig is het om te herkennen dat iemand niet eerlijk is? We proberen het uit.

Hoe lastig is het om te herkennen dat iemand niet eerlijk is? We proberen het uit.

Benodigdheden:waarofniet

  • Pen en papier voor elk kind

Geef ieder kind een pen en een papier.
Iedereen schrijft drie dingen op die waar zouden kunnen zijn, er zit echter steeds één niet ware uitspraak tussen tussen.
De kinderen zitten in een groepje van bijvoorbeeld 4 kinderen. Om de beurt (geef aan wie er begint) vertellen de kinderen wat er op hun papiertje staat. De andere kinderen moeten samen één item kiezen waarvan ze zeggen: die is vals.
Als ze de valse geraden hebben feliciteert het kind de anderen.
Is de valse niet geraden: dan precies andersom.

Je kunt de kinderen om het gemakkelijker te maken een specifieke opdracht geven zoals: schrijf iets op over je huis/ over je familie/ over school/ over je vakantie/ over een bijbelverhaal.

Geef zo nodig een voorbeeld:
- Mijn huis staat in een straat
- Mijn huis heeft 6 kamers
- Mijn huis wordt bewoond door 5 mensen